Drie vrijkomende schoollocaties in Lichtenvoorde in beeld voor woningbouw

Laat via het reactieformulier weten wat u belangrijk vindt op deze locaties

Door de realisatie van het IEKC en de samenvoeging van scholen komen er in Lichtenvoorde op korte termijn 3 scholen leeg te staan. Wethouder Marieke Frank: “We denken er sterk over na deze locaties te herontwikkelen naar woningen, gezien de toenemende behoefte aan woningbouw. En we willen inwoners de kans geven om in een vroeg stadium hierover mee te denken. Ook andere ideeën zijn welkom.”

Wethouder Porskamp: “Het is zeker dat er in Lichtenvoorde extra behoefte is aan woningbouw, naast de al toegekende woningbouwplannen en de plannen die in voorbereiding zijn. De vrijkomende schoollocaties zouden een mooie toevoeging hierop kunnen zijn. De scholen komen volgend jaar na de zomer leeg te staan. We willen dan ook snel stappen maken om woningbouw mogelijk te maken.”

De 3 locaties in Lichtenvoorde

De vrijkomende schoollocaties liggen op gunstige plekken in verschillende wijken voor woningbouw. Het gaat om de volgende 3 locaties:

  • Basisschool St. Jozef aan de Schatbergstraat (komt in september 2021 leeg te staan)
  • Basisschool Pastoor van Ars aan de Oude Aaltenseweg (komt in september 2021 leeg te staan)
    Daarnaast zijn er plannen voor verplaatsing van het BMX-terrein naar het Eschpark. Hierdoor kan het gehele gebied rondom de basisschool ontwikkeld worden.
  • Voormalige basisschool de Regenboog aan de Planetenstraat (staat al leeg)

Locatie Hamalandschool

De Hamalandschool in Lichtenvoorde komt in september 2021 ook leeg te staan. Voor deze locatie ligt er al een principebesluit. Woningbouwcorporatie ProWonen kan hier 9 seniorenwoningen gaan bouwen. Dit plan wordt separaat aan de buurt voorgelegd.

Laat uw mening horen via het reactieformulier

De gemeente vindt bovenstaande 3 locaties geschikt voor woningbouw voor verschillende doelgroepen. Maar wij horen ook graag uw ideeën voor deze locaties. U kunt uw mening laten horen via het reactieformulier. Dit kunt u doen t/m 4 december via deze link: https://bit.ly/vrijkomendeschoollocaties.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Eva te Poele via e.tepoele@oostgelre.nl of 06 – 24 82 73 52.

De Pastoor van Arsschool
Ook de Pastoor van Arsschool aan de Oude Aaltenseweg staat vanaf schooljaar 2021/2022 leeg.