Doe mee en plant een Klimaatboom!

Logo Bomenwacht Oost GelreBomenwacht Oost Gelre daagt bedrijven op De Kamp en Lindebrook uit!

Op bedrijventerreinen zien we vaak veel bebouwing en verharding. Dat zorgt ervoor dat we daar eerder te maken hebben met wateroverlast en hittestress. En dat moet veranderen nu er door klimaatverandering steeds vaker zwaardere piekbuien vallen. Ook stijgen de temperaturen en komen periodes met hitte vaker voor en duren ze langer. Meer groen en water is de oplossing! De Bomenwacht Oost Gelre daagt in samenwerking met Klimaat Klaor bedrijven uit om een Klimaatboom te planten!

De Bomenwacht Oost Gelre bestaat sinds 2013. De vrijwillige leden van de Bomenwacht voeren concrete projecten uit om met bomen de omgeving te verfraaien en te vergroenen. Bomen zijn namelijk heel belangrijk voor de toekomst van mens, dier en natuur! Ze geven karakter aan een dorp, stad of landschap, hebben grote ecologische en cultuurhistorische waarde en ze zorgen voor een eigen microklimaat. Daarom wil de Bomenwacht de huidige bomen beschermen en nieuwe bomen duurzaam aanplanten.

Fris en groen idee

De Bomenwacht werkt graag samen met inwoners en ondernemers aan die mooie opgave. Klimaat Klaor omarmt daarom het idee voor de zogenaamde Klimaatboom! Dat is een boom op het bedrijventerrein die duurzaam wordt geplant en voor de broodnodige schaduw en verkoeling zorgt. En daarbij ook bijdraagt aan een groene uitstraling bij bedrijven, die tegelijk hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een klimaatvriendelijk gebied. Iets wat past bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de duurzame ambities van ondernemers!

Twee cartoonfiguren planten een boom voor hun bedrijf

De Klimaatboom

De Bomenwacht daagt ondernemers op de bedrijventerreinen De Kamp en Lindebrook in Lichtenvoorde uit om ook op hun terrein symbolisch een Klimaatboom te planten. Leden van de Bomenwacht gaan de ondernemers vanaf mei dit jaar vrijblijvend benaderen en in gesprek. Vanuit Klimaat Klaor kan de helft van de aanschaf van de Klimaatboom worden vergoed, tot een maximum van € 250.

Besmet met het gezonde groene virus? Doe mee!

Goed voorbeeld doet goed volgen! Wie weet wordt zo de hele gemeente besmet met het gezonde groene virus. De bedoeling is dat dit najaar de eerste klimaatbomen aangeplant gaan worden. Ook meedoen? Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Marc Kothuis van de Bomenwacht Oost Gelre. Hij is telefonisch bereikbaar op 06 – 46 74 22 36 of via de e-mail: marc.kothuis@planet.nl.

Klimaat Klaor affiche

Wat is Klimaat Klaor?

Klimaat Klaor is een pilot ingegeven door klimaatverandering. Droogte, wateroverlast, waterkwaliteit en hittestress spelen rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde steeds meer een rol. Bewoners, ondernemers en organisaties zetten zich in voor een veerkrachtig gebied dat tegen een stootje kan. Klimaat is daarbij het verbindende thema. Samen versnellen we mooie plannen uit het gebied, die raken aan groen, bodem, water en klimaat. Dit voor een aantrekkelijk gebied om te wonen, ondernemen en recreëren.

Heb jij ook een idee of initiatief?

Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Richard Trenning. Hij is te bereiken via tel. 06 – 23 46 56 29 of r.trenning@klimaatklaor.nl. Op deze pagina staan meer mooie en praktische voorbeelden.