De strengste lockdown tot nu toe

Premier Rutte heeft in zijn toespraak een strenge lockdown afgekondigd. Een lockdown die iedereen hard raakt, maar nodig is om het virus weer onder controle te krijgen. Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen, met een snelle toename in het aantal besmettingen als gevolg. Dat vergroot de druk op de zorg en raakt onze kwetsbare inwoners. Uit peilingen onder de bevolking blijkt dat er veel steun is voor de lockdown, constateert ook burgemeester Annette Bronsvoort. “Maar dat doet niets af aan de impact, ook in Oost Gelre. Impact op onze inwoners, ondernemers en zorginstellingen.”

Nieuwe regels tot 19 januari 2021

Op Rijksoverheid.nl staan alle maatregelen van deze lockdown beschreven. U vindt daar onder andere:

  • een lijst van winkels die wel open mogen zijn
  • een lijst met uitgezonderde contactberoepen
  • informatie over het steun- en herstelpakket ondernemers
  • onderwijs op afstand
  • kinderopvang

Ook via deze website houden wij u op de hoogte van de maatregelen. Maar ook van de uitwerking van lokale maatregelen, zoals het steunpakket voor lokale ondernemers, het steunfonds voor maatschappelijke organisaties en de subsidie van € 500,- voor alle verenigingen.

Hoe meer contacten, hoe meer besmettingen

Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom is Nederland tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Ook in Oost Gelre zien we de landelijke trend van het grote aantal besmettingen terug. De maatregelen en de lockdown zijn er op gericht de contacten te beperken.

Kijk naar elkaar om

Burgemeester Bronsvoort realiseert zich dat de lockdown iedereen raakt. “Met het vooruitzicht van een vaccin keken we al vooruit naar betere tijden. Deze lockdown, hoe noodzakelijk ook, werpt ons weer terug. Dat raakt iedereen hard, maar zeker onze kwetsbare inwoners. De inloopvoorzieningen zijn vanaf nu weer gesloten. Eenzaamheid ligt op de loer. Juist deze tijd rond kerst en oud&nieuw kan die eenzaamheid versterken. Ook premier Rutte deed de oproep aandacht voor elkaar te hebben, elkaar door deze moeilijke periode heen te helpen, en ik sluit me daar van harte bij aan.”

Veel kan niet

De scholen gaan dicht, in ieder geval tot 17 januari, net als de kinderopvang. Veel winkels moeten de deuren sluiten, net als veel contactberoepen zoals de kapper. Sportscholen die net weer open waren moeten dicht. Net als binnensportlocaties en zwembaden. “Deze lockdown vraagt veel van iedereen. Scholen moeten weer omschakelen, ouders moeten het thuis weer opnieuw zien te organiseren met hun kinderen. Ook hier is belangrijk dat we rekening met elkaar houden en elkaar door deze moeilijke periode heen helpen.”

Een kerst met beperkingen

Om het aantal contacten sterk te verminderen mag je thuis momenteel maximaal 2 personen per dag ontvangen. Voor de periode 24 tot en met 26 december geldt een uitzondering. Tijdens de kerstdagen mag je maximaal 3 personen per dag thuis ontvangen. Burgemeester Annette Bronsvoort hoopt dat iedereen ondanks de beperkingen een goede invulling aan deze bijzondere dagen kan geven. “De impact van het virus is goed zichtbaar. Ik heb de afgelopen driekwart jaar gesproken met mensen die het moeilijk hebben. Maar ook met mensen die een helpende hand bieden. Ik hoop dat die combinatie het voor iedereen mogelijk maakt om ook de komende periode vertrouwen te houden in betere tijden. En ik ben er van overtuigd dat die betere tijden komen.”

Nederland in lockdown

Voor uitleg en meer informatie over deze infographic verwijzen we u naar rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351

Alleen levensmiddelen op warenmarkt

Tot in ieder geval 19 januari 2021 staan op de warenmarkten in Oost Gelre alleen kramen met levensmiddelen (zoals groenten, fruit, vlees, vis, noten, zuivel, brood e.d.). Dit in verband met de lockdown die op 15 december is ingegaan om het coronavirus terug te dringen.

Warenmarkt Groenlo naar dinsdag 22 december
De warenmarkt in Groenlo van vrijdag 25 december (1e kerstdag) wordt verplaatst naar dinsdag 22 december.

De warenmarkt van zaterdag 2 januari in Lichtenvoorde gaat gewoon door

Ook voor een bezoek aan de markt geldt: doe alleen noodzakelijke inkopen, kom alleen en houd afstand.