Coronadashboard Oost Gelre online

Vanaf nu verschijnt er maandelijks een coronadashboard over de gemeente Oost Gelre. Het dashboard geeft een overzicht van, en inzicht in, de ontwikkeling van het coronavirus in onze gemeente. Daarnaast geeft het een overzicht van de gevolgen die de maatregelen om het virus in te dammen hebben voor onze gemeente, onze inwoners en ondernemers.

In het dashboard ziet u welke effecten de coronacrisis heeft op het gebied van gezondheid, welzijn, economie en werkgelegenheid. Om de gevolgen voor onze gemeente in kaart te brengen hebben wij de belangrijkste gegevens samengevat. Deze gegevens zijn geselecteerd op basis van relevantie en beschikbaarheid. We verversen de gegevens in het dashboard elke maand. Daarnaast passen we het dashboard maandelijks aan in lijn met relevante ontwikkelingen en beschikbare data.

Bekijk het dashboard (pdf)