Controle buitengebied Oost Gelre

Begin november hebben 19 opsporingsambtenaren van verschillende organisaties, controles uitgevoerd in het buitengebied van Oost Gelre. De actie vond plaats vanuit Keurmerk Veilig Buitengebied. Naast al bekende partners, zoals politie, buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Oost Gelre en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), waren ook de boa’s van Natuurmonumenten hierbij aanwezig. Ook de Koninklijke Marechaussee nam deel aan de controle van het buitengebied.

De opsporingsambtenaren gingen ’s middags en ’s avonds in duo’s op pad. Ze hebben onder andere gelet op illegaal crossen, het dumpen van afval, ondermijning, het dealen van verboden middelen en op stroperij en visserij. Ook keken ze of mensen zich hielden aan de natuur- en milieuwetten, de Visserijwet en de toegangsregels van natuurgebieden.

Zichtbaarheid tegen ondermijning

De verschillende deelnemers hebben elkaar door deze actie beter leren kennen. Burgemeester Annette Bronsvoort: “Dat is belangrijk voor toekomstige acties. Daardoor weten we elkaar beter te vinden en kunnen we de juiste mensen en organisaties snel inschakelen als dat nodig is. Tijdens deze actie en controles bleek – op wat overtredingen na - dat het buitengebied van Oost Gelre op deze avond veilig was.”

Met deze actie hebben we naast samenwerking ook gewerkt aan zichtbaarheid in de aanpak van ondermijning. Mensen zien dat we actief zijn met controle en handhaving in het buitengebied. We hebben tijdens de actie positieve reacties van inwoners en bedrijven ontvangen.

Eerste actie onder Keurmerk Veilig Buitengebied

De controles vonden plaats in het kader van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Het was de eerste actie in Oost Gelre onder dit keurmerk. Hierbij werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat het buitengebied een prettige plek blijft om te wonen, werken en recreëren.

Bij deze actie waren gemeente Oost Gelre, Omgevingsdienst Achterhoek, politie, provincie Gelderland, Natuurmonumenten en Koninklijke Marechaussee betrokken. De actie werd uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en Omgevingsdienst Achterhoek.