Concept ‘Menukaart Wonen’ ter inzage

Pilot in 2020 moet waarde van de menukaart aantonen

Het college zet sterk in op het onderwerp ‘wonen in Oost Gelre’. Er is ruimte om te bouwen. Zowel in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo als in de kleine kernen. Wethouder Marieke Frank: “Voor de kleine kernen hebben we een woonvisie opgesteld. Maar ook in Lichtenvoorde en Groenlo willen we de woningbouw een impuls geven. Het gaat daarbij niet om de aantallen, maar om de behoefte én de kwaliteit. Daarom hebben we een Menukaart Wonen opgesteld, die nu ter inzage ligt. Begin volgend jaar willen we er een eerste pilot mee draaien.”

Op basis van het onderzoek naar de woningbouwbehoefte Oost Gelre heeft de gemeenteraad ingestemd om voorlopig uit te gaan van een woningbehoefte van 560 woningen. Dit geldt voor de periode 2018-2025. In datzelfde besluit zijn ook de ‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek’ vastgesteld. Volgens wethouder Frank ligt een deel van die behoefte al vast in bestaande plannen. Denk daarbij aan Brouwhuizen en Oldenhuis in Groenlo. “Maar een deel van de bouwopgave moet nog ingevuld worden. Met de Menukaart Wonen willen we de markt uitdagen met mooie plannen te komen. Het is een nieuwe manier van werken. En feitelijk ook een uitwerking van de afspraken de we in de regio Achterhoek gemaakt hebben.”

Elke woning raak

Volgens de wethouder is het belangrijk dat nieuw toe te voegen woningen zo veel mogelijk bijdragen aan het versterken van ruimtelijke kwaliteit. “Elke woning moet raak zijn, de juiste woning op de juiste plek. Daarom is het belangrijk dat we initiatieven voor woningbouw goed beoordelen. En daarom is de Menukaart Wonen ontwikkeld, zodat ook initiatiefnemers daar op kunnen inspelen. Het is de bedoeling dat we de menukaart in 2020 als een pilot inzetten. Wij gaan op basis van een tenderproces de verzoeken beoordelen en de beste plannen selecteren.”

Reageren

De Menukaart Wonen is nog een concept, benadrukt wethouder Frank. Een concept dat nu ter inzage ligt. “We roepen vooral de markt op om hier wat van te vinden. Bijvoorbeeld woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars of bouwers. De komende twee weken kan iedereen op het concept reageren. Dat kan tot uiterlijk 17 november via een mail naar s.yilmaz@oostgelre.nl.