College trekt lijn Rompa door

Het college van B&W gaat zelf regels aan Rompa/HPT opleggen om met name de geurhinder terug te dringen. Deze actie volgt op de mededeling van Rompa/HPT dat ze de aanvraag voor een zogenaamde revisievergunning intrekt. Vorige week heeft wethouder Bart Porskamp de buurtbewoners geïnformeerd over de nieuwe situatie en de stappen die de gemeente gaat zetten. “Wij pakken nu als college door en gaan de komende maanden ambtshalve regels opleggen.”

De aanvraag van het bedrijf in Lichtenvoorde voor een revisievergunning was al enige tijd in behandeling bij de gemeente en de Omgevingsdienst.  De vergunning zou met name de geurhinder voor de buurt moeten terugdringen. Het college zet hier hoog in en eist de zwaarst mogelijke maatregelen om tot beperking van die geurhinder te komen. Door het intrekken van de aanvraag is ook de procedure voor de vergunning stop gezet. Het bedrijf valt nu terug op de bestaande vergunning uit 2001/2002.

Nieuwe situatie

In de bijeenkomst met de buurt toonde wethouder Porskamp begrip voor de grote teleurstelling bij de buurtbewoners. Immers de oplossing van het probleem van de geurhinder lijkt weer verder weg. Toch benadrukte hij dat het college het belang van de inwoners onderkent. “Het college trekt daarom de lijn door en zal het bedrijf nu zelf maatregelen opleggen. Daarmee gaat wel weer tijd verloren, maar dat is onvermijdelijk. Ook het bedrijf heeft het recht te reageren op de regels die wij opleggen. Maar wij pakken wel door.” 

Handhaven

Nu Rompa/HPT de aanvraag heeft ingetrokken valt het bedrijf terug op de bestaande vergunning uit 2001/2002. Er is inmiddels een controle uitgevoerd of het bedrijf op dit moment aan de regels uit die vergunning voldoet. Wethouder Porskamp: “De controle is uitgevoerd. Eén dezer dagen ontvangen wij het rapport van die controle. Mocht het bedrijf activiteiten uitvoeren die niet binnen deze vergunning vallen, dan zullen wij daarop handhaven.”

Hoe gaat het nu verder

  • Rompa/HPT heeft de aanvraag ingetrokken.
  • De gemeente controleert of Rompa/HPT aan de vergunning 2001/2002 voldoet.
  • Waar activiteiten van Rompa/HPT afwijken van deze vergunning zal de gemeente handhaven.
  • Het college gaan nu zelf regels opleggen om maatregelen af te dwingen tegen geurhinder.
  • Mocht Rompa een nieuwe aanvraag indienen zal het college deze in behandeling nemen, maar tegelijk ook de lijn van het zelf opleggen van regels blijven doorzetten.

Overleg

Hoewel de gemeente nu haar eigen plan trekt, blijft het college graag in gesprek met de directie van Rompa/HPT. Wethouder Porskamp: “We hebben elkaar vorige week gesproken. Dat leverde weinig nieuwe informatie op. Wij hebben vooral ons standpunt en onze aanpak toegelicht. We zijn het zakelijk gezien niet met elkaar eens. Wij houden vast aan de lijn die we nu ingezet hebben. Maar dat neemt niet weg dat wij graag in overleg blijven om tot goede oplossingen te komen.”