College stelt beleid en uitvoeringsplan Grootschalige energieopwekking vast

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn

Het college van B&W van Oost Gelre heeft het Beleid en het Uitvoeringsplan voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie vastgesteld. Als de raad in december ook een positief besluit neemt gaat Oost Gelre in 2019 vaart maken, aldus wethouder Bart Porskamp: “We zetten vol in op een eerste grote stap zetten om in 2030 energieneutraal te zijn.

Oost Gelre wil in 2030 net zoveel energie duurzaam opwekken als dat ze verbruikt. Wethouder Bart Porskamp weet wat daar voor nodig is: “We moeten energie besparen én energie opwekken. Opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op je huis of bedrijf. Maar we hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig.  Zoals zonneparken, windmolens of installaties voor biomassa. Door het vaststellen van het Beleid en Uitvoeringsplan kunnen we daar echt mee aan de slag.”

Eerste grote stap

Wethouder Porskamp hoopt dat lokale initiatiefnemers zich melden voor de eerste grote stap van energieopwekking. “We hebben het dan over zon op vrijkomende agrarische erven, de aanleg van zonnevelden, de realisering van één of enkele windmolens en installaties voor biomassa. Zon op erf biedt kansen voor agrariërs die willen stoppen. De plaatsing van een zonneveld of een windmolen kan deels ten goede komen van projecten die de leefbaarheid in een kern vergroten. Daar zie ik kansen voor lokale energiecoöperaties en Dorpsbelangenorganisaties. Sowieso is het goed voor het draagvlak als het initiatief vanuit lokale partijen komt.”

Zorgvuldige aanpak

Wethouder Porskamp benadrukt een zorgvuldige aanpak van grootschalige energieopwekking, “We zijn zuinig op ons landschap. In het beleid staat niet alleen wát we willen, maar ook onder welke voorwaarden. We zijn trots op ons karakteristieke buitengebied en willen zorgvuldig omgaan met het realiseren van bijvoorbeeld windmolens, zonneparken of installaties voor biomassa. Ik denk dat we met de plannen die er nu liggen daar een goede balans in hebben gevonden.”

Meer informatie

De eerste behandeling in de raad is op 4 december, de besluitvorming op 18 december. Lees meer informatie over Oost Gelre Energieneutraal 2030. Daar staat ook het Beleid en het Uitvoeringsplan. Wie vragen heeft kan mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl of bellen met projectleider Marleen Brus via telefoonnummer (0544) 39 34 49.

Logo Oost Gelre 2030 Energieneutraal