College ondersteunt diverse evenementen en initiatieven extra

Het college heeft besloten om een aantal evenementen en initiatieven in Oost Gelre extra financieel te steunen. Door het voortduren van de coronapandemie is er een grote druk op onder andere organisatoren van evenementen komen te liggen. Ook de culturele en horecasector heeft het zwaar. Vanuit deze sector werden evenementen eerder ook ondersteund en dat is nu weggevallen. 
"Bijvoorbeeld doordat sponsoring is weggevallen. Daarom hebben we een bedrag van 83.000 euro beschikbaar gesteld dat verdeeld wordt over zes evenementen”, zegt wethouder Karel Bonsen.

Financiële steun

Het college wil met deze financiële steun de organisatoren helpen om de evenementen toch van het gebruikelijke hoge niveau te laten zijn. De evenementen zijn:

  • Muziektheaterproductie ‘Spiegelingen’ (Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde), € 15.000,--
  • Matthäus Passion (Stichting Paaspop Klassiek), € 8.000,--                                         
  • Passion Achterhoek (benefietconcert, Stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij) € 10.000,--           
  • Carnaval Groenlo (Carnavalsvereniging De Knunnekes), € 20.000,--                                        
  • Koningsdag Lichtenvoorde (Stichting Comité Orange Lichtenvoorde), € 20.000,--                                 
  • Dweilorkestendag (Stichting Organisatie Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap), € 10.000,--

Bonsen: "Om te waarborgen dat bepaalde evenementen doorgang kunnen vinden, en om de waardering te benadrukken ondersteunen we deze organisatoren aanvullend."

De culturele, horeca- en de evenementensector zijn bijzonder geraakt

“In de coronapandemie zijn sectoren die tot op de dag van vandaag in het bijzonder geraakt worden door de gevolgen van de coronacrisis: de culturele, horeca- en de evenementensector. Het zijn sectoren die een grote stempel drukken op onze gemeente, omdat er veel bedrijvigheid in plaatsvindt en ze belangrijk zijn voor veel aanpalende sectoren”, zegt Karel Bonsen.

Steunmaatregelen

Om inwoners en ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis hebben college en raad tot tweemaal toe besloten om (financiële) steun te bieden. Met een breed pakket aan maatregelen is zo op verschillende manieren geprobeerd om inwoners en ondernemers door de crisis te helpen. De steunmaatregelen zijn positief ontvangen, veel bijdragen zijn daadwerkelijk verstrekt, en zijn voor de verschillende doelgroepen daadwerkelijk een steun in de rug gebleken.