Cliëntenraad Participatiewet

Logo Regionale Cliëntenraad ParticipatiewetVergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum            donderdag 10 juni 2021

Aanvang        19.30 – 21.30 uur

Locatie           Online vergadering

Agenda

1. Opening

2. Gesprek met de wethouder uit het DB

3. Informatie uit de werkgroepen

4. Reactie op klachtenprocedure

5. Advies wachtlijst nieuw beschut werk

6. Gevolgen stijgende energiekosten voor minima

7. Mededelingen

8. Uitgaande en ingekomen post

9. Vaststellen verslag van 20-05-2021

10. Actielijst

11. Rondvraag

12. Sluiting

Vergadering volgen

Wilt u de online-vergadering volgen? Stuur dan een mail naar de ambtelijk secretaris via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl.

Stukken inzien

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op de website van de Cliëntenraad Participatiewet. Via deze site kunt u ook de vastgestelde notulen lezen.