Burgemeester Bronsvoort: “We doen het samen, maar als het moet, treden we op”

De nieuwe opleving van het coronavirus raakt iedereen hard. Dat meldde burgemeester Annette Bronsvoort vorige week in reactie op de landelijke maatregelen. Maatregelen die hard nodig zijn, getuige het toenemend aantal ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus. “We moeten het echt samen doen, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar tegen degene die deze boodschap kennelijk niet begrijpt, treden we streng op.”

Handhavend optreden, een boete uitdelen, is het laatste dat burgemeester Bronsvoort wil. “We hebben de laatste weken gezien dat iedereen, van jong tot oud, onderdeel is van de opdracht om het coronavirus onder controle te krijgen. We zien de verschrikkelijke gevolgen van de besmettingen, het menselijk leed dat er achter schuilgaat. Ik zie om mij heen wel het groeiend besef daarover. Maar ik zie ook waar het af en toe misgaat. En dat kan ik niet accepteren. En als een waarschuwing niet helpt, treden we streng op.”

Toezicht en handhaving

In de afgelopen periode heeft de gemeente handhavend opgetreden tegen een aantal verenigingen en bedrijven. Bijvoorbeeld omdat er teveel mensen bij elkaar waren, de 1,5 meter niet werd nageleefd of bezoekers niet aan een tafel zaten. Burgemeester Bronsvoort daarover: “We hebben wekelijks overleg met onze toezichthouders en de politie. We stellen dan de prioriteiten van ons toezicht vast. Dat doen we op basis van de signalen die we krijgen, maar ook van wat we zelf zien. En natuurlijk ook op basis van nieuwe maatregelen, zoals de aangepaste openingstijden van de horeca of het sluiten van sportkantines. We treden in eerste instantie waarschuwend op. Maar waar iemand er echt een potje van maakt of herhaald in de fout gaat, treden we op.”

Persoonlijk drama

Burgemeester Bronsvoort begrijpt dat mensen discussie voeren over de maatregelen. Maar ze benadrukt dat die discussie niet moet leiden tot het negeren van maatregelen: “Deze 2e golf raakt ons allemaal, raakt de verenigingen, de horeca, de instellingen, bedrijven. Het vergroot de druk op de reguliere zorg en de zorgmedewerkers. Maar vooral treft het ook de kwetsbare inwoners. Achter elke ziekenhuisopname gaat een persoonlijk drama schuil. Daar moeten we ons allemaal verantwoordelijk voor voelen.”

Duidelijkheid bieden

Burgemeester Bronsvoort ziet dat veel inwoners en bedrijven die verantwoordelijkheid nemen. Zo zit Oost Gelre volgens haar ook wel in elkaar. “De incidenten die we zien zijn niet maatgevend voor de manier waarop we in onze gemeente de maatregelen naleven. Ik zie om me heen juist een grote mate van bereidheid en draagvlak om de maatregelen door te voeren en verantwoordelijkheid hierin te nemen. Dat compliment wil ik hier heel duidelijk uitspreken. Maar laat ik ook net zo duidelijk zijn dat we streng optreden tegen degenen die het kennelijk niet begrijpen”.

de basisregels

De basisregels gelden voor iedereen:

  • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
    Ben je ook benauwd en/of heb je koorts?
    Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
  • houd 1,5 meter afstand;
  • was vaak je handen;
  • vermijd te drukke plekken;
  • werk zoveel mogelijk thuis;

Alleen samen krijgen we corona onder controle