Burgemeester Annette Bronsvoort: “Het komt er nu op aan dat we de goede dingen doen”

Het kabinet liet er in de persconferentie vorige week geen twijfel over bestaan. De opgave waar we met elkaar voor staan is helder. De boodschap van vóór de zomervakantie is volgens burgemeester Annette Bronsvoort nu meer dan ooit urgent: “We moeten onze kwetsbare inwoners beschermen en de druk op de zorg verlichten.” De stevige maatregelen, in ieder geval voor de komende periode, moeten daarvoor zorgen.

Situatie Oost Gelre

Bij de afkondiging van de nieuwe noodverordening op 4 november werd al de zorg uitgesproken over de situatie in onze regio. In een aantal gemeenten lag het aantal besmettingen boven de signaalwaarde ‘zeer ernstig’. De burgemeester onderkent dat hiermee ook Oost Gelre bedoeld wordt. “Het aantal besmettingen in onze gemeente is zorgwekkend hoog. Het is best heel lastig hier een sluitende verklaring voor te geven. Ik zie dat we met elkaar de maatregelen goed naleven. En gelukkig zien we ook dat het langzaam de goede kant opgaat. Hoe dan ook moeten we zorgen dat we die voorzichtige daling omzetten in een duidelijke trend. De komende week zal blijken of we daar samen in geslaagd zijn.”

Kwetsbare doelgroepen

We hebben het steeds over aantallen en statistieken. Maar achter elke inwoner die ziek wordt, gaat een verhaal schuil. En dat geldt zeker waar sprake is van een overlijden. ”We zien in de laatste cijfers dat het aantal geregistreerde overleden inwoners is bijgesteld van 11 naar 18. Ik ben me er zeer van bewust dat hier veel menselijk leed en verdriet achter schuilgaat. Verdriet dat een aantal van onze eigen inwoners treft en dat ik in gedachten met hen deel. Het benadrukt nog eens de verantwoordelijkheid die we met elkaar moeten voelen om onze kwetsbare inwoners te beschermen tegen het virus. Niet alleen door het naleven van maatregelen, maar ook door aandacht te hebben voor elkaar.”

Impact nieuwe maatregelen

De aanvullende maatregelen hebben ook in onze gemeente impact. Bijvoorbeeld voor de 3 zwemgelegenheden in onze gemeente, maar ook voor de buurt- en dorpshuizen en bibliotheken. Met name die laatste zijn plekken van ontmoeting waar dat nu even niet kan. “En dat treft ook weer de kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen die zich juist enorm verheugen op deze wekelijkse bijeenkomsten.” Burgemeester Bronsvoort hoopt dat we door het naleven van de maatregelen zowel landelijk als in Oost Gelre een forse daling van het aantal besmettingen laten zien. “Het wordt een spannende periode, waarin we allemaal ons uiterste best doen om het coronavirus onder controle te krijgen. Met de hoop dat er weer iets meer ruimte komt in de mogelijkheden tot ontmoeting en we wellicht ook met een iets fijner perspectief naar de kerstdagen en jaarwisseling kunnen toeleven.”

Kopjes koffie op tafel
De nieuwe maatregelen treffen vooral de kwetsbare doelgroepen die elkaar niet meer kunnen ontmoeten.