Bouwen naar behoefte biedt Oost Gelre perspectief

Wethouder Porskamp: “Wij kunnen de behoefte prima aantonen.”

Wethouder Bart PorskampOnlangs maakte de Regio Achterhoek bekend dat de Achterhoekse gemeenten eensgezind kiezen voor investeren in bestaande woningen en bouwen naar behoefte. Volgens wethouder Bart Porskamp biedt dit een goed perspectief voor Oost Gelre: “Wij hebben altijd gedacht in kansen en die kansen dienen zich nu aan.”

Er blijft dus ruimte voor nieuwbouw in de vorm van lokaal maatwerk. In de kleine kernen is daarin al een eerste stap gezet, aldus wethouder Porskamp. “Vanuit de Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen staat wonen op één. Samen met de dorpsbelangenorganisaties inventariseren we nu de locaties voor woningbouw en de behoefte naar wonen. Projecten die al lopen gaan gewoon door, zoals de nieuwbouw in Zwolle en het plan Welkoop in Zieuwent. Nog vóór de zomervakantie willen we de plannen op tafel hebben. Waar we de behoefte aantoonbaar in beeld hebben moet ook zo snel mogelijk de schop in de grond.”

Behoefte aantoonbaar

Dat er behoefte aan nieuwe woningen is staat voor wethouder Porskamp vast. Hij baseert dat op de meest recente onderzoeken: “Ik zie een duidelijke behoefte aan nieuwe woningen in Oost Gelre, ook op de lange termijn. Dat biedt een duidelijk perspectief voor onze gemeente. En ook alle reden een beroep te doen op het lokaal maatwerk zoals we dat nu in de regio afgesproken hebben. Natuurlijk doen wij dat in goed overleg met de regio en met de provincie, op basis van de afspraken die we daarover samen maken.”

Afspraken maken en aan de slag

Aan de ene kant moeten er nog vervolgafspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de concrete uitwerking van de regionale afspraken. Aan de andere kant gaan bestaande projecten uiteraard wel door, aldus wethouder Porskamp. “Projecten als het project Oldenhuis in Groenlo of de Welkoop in Zieuwent gaan gewoon door. Er wordt op veel plekken gebouwd in Oost Gelre. We wachten dus niet af, maar zijn al concreet aan de slag. Met de nieuwe regionale afspraken wordt het perspectief voor Oost Gelre alleen maar beter. Wij denken niet in krimp maar in kansen. En die kansen dienen zich de komende jaren volop aan, daar ben ik van overtuigd.”