Boostervaccinatielocatie in voormalige Brede School Lichtenvoorde

Binnenkort starten de GGD’s met het geven van de zogenaamde boostervaccinaties. Ook in Lichtenvoorde is een vaccinatielocatie voor deze boosterprikken gevonden. De GGD Noord- en Oost-Gelderland begint op maandag 29 november in het gebouw van de voormalige Brede School in Lichtenvoorde met het geven van de vaccinaties. Naast de boosterprik kunnen mensen hier ook terecht voor de 1e, 2e of 3e prik. 

Burgemeester Annette Bronsvoort is blij met de opening van deze locatie. “De boostervaccinaties zijn een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen het coronavirus. Het is fijn dat deze locatie op korte termijn gebruikt kan worden. Lichtenvoorde ligt bovendien centraal voor inwoners uit de Oost-Achterhoek en de school is goed bereikbaar.”

Wat is een boostervaccinatie?

Een boostervaccinatie is een extra prik bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). De booster prikkelt het afweersysteem en beschermt zo beter tegen het coronavirus. Daardoor helpt de booster tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. Mensen van 60 jaar en ouder krijgen de boostervaccinatie als eerste, omdat zij na de eerste prik(ken) minder goed beschermd zijn.

Boostervaccinaties op uitnodiging

Voor de boostervaccinaties krijgt u een uitnodiging thuisgestuurd. Het is dus geen vrije inloop. De GGD start op 29 november met het geven van de vaccinaties, 7 dagen per week, van 08.00 tot 19.30 uur.

Parkeren

Om de parkeerdruk voor de omgeving zoveel mogelijk te ontzien, zijn de parkeerplekken naast het gemeentehuis (tussen het gemeentehuis en de Brede School) toegewezen als parkeerplekken voor bezoekers van de vaccinatielocatie. Dit wordt ook met borden aangegeven.

vml. St. Jorisschool

Vaccinatielocatie in voormalige school aan de Varsseveldseweg 10-12 in Lichtenvoorde