Bestuur Veiligheidsregio stemt in met Toekomstvisie

Burgemeester Bronsvoort: “We gaan verantwoord, innovatief en veilig aan de slag om de VNOG toekomstbestendig te maken. Er blijven voldoende waarborgen voor de veiligheid van inwoners”.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft woensdag 15 januari ingestemd met de Toekomstvisie voor de brandweer in deze regio. Hiermee kiest het bestuur voor een slagvaardiger organisatie, berekend op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s. De veiligheidsregio wil meer investeren op innovatie, vakbekwaamheid, risicobewustzijn en aandacht voor zelfredzaamheid bij inwoners en ondernemers. 

Burgemeester Annette Bronsvoort heeft ook ingestemd met de Toekomstvisie. “Ik heb dat gedaan omdat ik het er mee eens ben dat het anders moet. Maar belangrijk daarin is mijn overtuiging dat de brandweer ook in de toekomst voldoende waarborgen kan bieden voor de veiligheid van de inwoners.” Onderdeel daarvan is dat de veiligheidsregio een forse bezuiniging moet doorvoeren. Eén van de maatregelen is het verminderen van het aantal tankautospuiten. Ook in Oost Gelre leveren de posten Lichtenvoorde en Groenlo een tankautospuit in. Omliggende posten worden ingezet als meer blusvoertuigen nodig zijn bij een brand.

Veiligheid gewaarborgd

Vooral de discussie over het aantal tankautospuiten op de brandweerposten heeft voor discussie gezorgd. Burgemeester Bronsvoort heeft hier begrip voor. “De brandweervrijwilligers zijn enorm betrokken bij de veiligheid in hun eigen dorp of stad. Ik respecteer de argumenten die ze inbrengen en die vóór het behoud van de tweede tankautospuit pleiten. Twee dingen zijn daarin nu belangrijk. Enerzijds ligt er een forse bezuinigingsopdracht. Ook in de eigen begroting van Oost Gelre moet ik € 75.000 besparen op de VNOG. Met het besluit dat nu genomen is realiseren we een besparing.  Aan de andere kant ligt er een toekomstvisie waarin we aandacht blijven besteden aan preventie, risicobeheersing en zelfredzaamheid. Ik ben ervan overtuigd dat we samenwerken aan een brandweer die goed in staat is de veiligheid voor de inwoners te waarborgen.”

Intensieve samenwerking

De postcommandanten Sander Althoff (post Groenlo) en Ilona Oolthuis (post Lichtenvoorde) benadrukken het belang van een goede samenwerking: “Ondanks dat er voertuigen weggaan en de meningen in de posten verdeeld zijn, staan wij nog steeds 24 uur per dag klaar voor een juiste en adequate hulpverlening binnen Oost Gelre. We gaan als posten intensiever met elkaar samenwerken, door o.a. gezamenlijke oefeningen te organiseren om hierdoor goed op elkaar ingespeeld te kunnen zijn. Iedere vrijwilliger wil zich hier professioneel voor inzetten.”

Goed dekkingsplan

Voor burgemeester Bronsvoort is van groot belang dat de nieuwe werkwijze, de Toekomstvisie, op een goede manier georganiseerd wordt. “Veel posten hebben straks nog één tankautospuit. Het is belangrijk dat er snel een tweede tankautospuit van een andere brandweerpost kan aansluiten. Dat vraagt dat de posten paraat en beschikbaar zijn en over voldoende goed opgeleide vrijwilligers beschikken. Daar ligt een dekkings- en spreidingsplan aan ten grondslag, maar dat kan wat mij betreft nog wel wat scherper opgesteld worden. Daar heb ik voor gepleit en dat gaat ook gebeuren. Daar hebben we ook nog tijd voor, want het afschaffen van de tweede autotankspuit wordt over meerdere jaren uitgesmeerd. Maar zoals gezegd, de inwoners kunnen blijven rekenen op een brandweer die nu én in de toekomst goed toegerust is voor haar taak.”

Wat is de VNOG

De brandweer is ondergebracht in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Het beslaat het gebied van Harderwijk tot Winterswijk. In totaal 22 gemeenten, waaronder Oost Gelre. Het algemeen bestuur van deze regio wordt gevormd door de burgemeesters van deze gemeenten.

De VNOG is de organisatie die bij een incident, crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio, van Harderwijk tot Winterswijk.

Meer informatie over de VNOG en over de Toekomstvisie staat op www.vnog.nl.

Blusauto post Lichtenvoorde