Bestrijden eikenprocessierups in gemeentelijke bomen

Woensdag 5 mei beginnen we met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. We bestrijden de rups alleen in gemeentelijke bomen. Heeft u last van eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u, als eigenaar of bewoner, zelf verantwoordelijk voor bestrijding.

BESTRIJDING VOORAF - PREVENTIEF

Zonekaart geeft bestrijdingsgebied aan

Woensdag 5 mei starten we dus met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Dat gebeurt met een biologisch bacteriepreparaat. We bestrijden alleen in gebieden waar veel mensen zijn (bijvoorbeeld scholen, parken, speelplekken en drukke voet- en fietspaden). Op de zonekaart ziet u om welk gebieden het gaat. Ook houden we rekening met gebieden met belangrijke vlinderpopulaties. Daar bestrijden we niet preventief. Het gaat om bijvoorbeeld het gebied nabij het Lievelderveld en het gebied rond het Vragenderveen.

Natuurlijke vijanden: nestkastjes voor mezen

De mees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Binnen de gemeente Oost Gelre hangen ruim 200 nestkasten. We hebben gekozen voor plekken waar eerder veel overlastmeldingen vandaan kwamen.

Aanplanten gevarieerde inheemse, meerjarige beplanting

We zetten de komende jaren ook in op versterking van de natuurlijke biodiversiteit. Dat doen we door het aanplanten van kruidenrijke, natuurlijke vegetatie. Die levert voldoende voedsel en schuilgelegenheid in alle seizoenen voor de natuurlijke vijanden van de rups, zoals de mees. We vragen grondeigenaren ook om mee te doen. Het zaaien van bloemenmengsels in akkerranden en bermen draagt nauwelijks bij aan de biodiversiteit, hoe mooi het er ook gedurende 1 of 2 jaren uitziet. De bloemenmengsels bestaan vaak uit gecultiveerde en uitheemse eenjarige soorten. Insecten en andere bestuivers hebben juist vooral inheemse wilde planten nodig voor hun voortbestaan. Daar zetten wij dus op in.

BESTRIJDING BIJ OVERLAST

Toch overlast gemeentelijke bomen? Dan zuigen we de nesten weg

Als bovengenoemde maatregelen niet voldoende zijn, kan er toch overlast ontstaan. In dat geval laten we op plekken waar veel overlast is, alsnog de nesten wegzuigen. Daarvoor huren we een deskundig bedrijf in. Ook hier hebben plekken waar veel mensen zijn of langskomen, voorrang.

Nesten in gemeentebomen? Melden kan vanaf 20 mei via de interactieve kaart op onze website

U kunt overlast van eikenprocessierupsen in gemeentebomen weer melden via een interactieve kaart op onze website. Die komt rond 20 mei online. Op de kaart ziet u alle gemeentelijke eikenbomen langs wegen / parken / scholen, etc. (niet in bosgebied). We werken met een stoplichtensysteem. Dat gaat heel makkelijk:

  • Rood: het nest in de boom is bekend. U hoeft niet opnieuw een melding te doen. We gaan kijken.
  • Oranje: het nest in de boom is bekend. Wij hebben de locatie bekeken en we gaan het nest opruimen.
  • Groen: de boom is –voor zover bekend- schoon. Als u in deze boom een nest heeft gezien, kunt u de boom aanklikken en enkele gegevens achterlaten. Deze boom kleurt dan rood. 

Zelf verantwoordelijk voor eikenprocessierupsen in bomen op eigen terrein

Ziet u eikenprocessierupsen in bomen in eigen tuin of op eigen terrein? Dan bent u als eigenaar of bewoner zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Maar let op: ga niet zelf de rupsen bestrijden. Hierdoor kunt u namelijk gezondheidsklachten krijgen en brandharen van de eikenprocessierups in de omgeving verspreiden. Huur daarom altijd een deskundig bedrijf in.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Kijk dan op de productpagina Eikenprocessierups. Of Neem dat contact op met de afdeling Omgeving. Dat kan telefonisch via (0544) 39 35 35. Of via e-mail: gemeente@oostgelre.nl.

 

Boom met waarschuwingslint voor de eikenprocessierups