Bestemmingsplan sporthal Groenlo vastgesteld

Het college heeft het bestemmingsplan vastgesteld voor de sporthal bij Marianum in Groenlo. Het plan wordt op 22 juni in de commissie besproken en op 6 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het plan.

Nadat het plan ter inzage heeft gelegen is het college van B&W op 1 juni jl. akkoord gegaan met het veranderen van de bestemming van het huidige Marianum sportterrein om daar een sporthal te realiseren. We zetten hiermee een eerste belangrijke stap naar een goede verdeling van de gewenste (nieuwe) binnensportaccommodaties in Groenlo.

“Een mooie stap voorwaarts”, aldus Bart Porskamp, onder andere wethouder Sport, “ook voor de verenigingen en beide scholen is dit een sporthal voor de toekomst.” Ook wethouder Marieke Frank is blij met de vaststelling van het bestemmingsplan: “Zo maken we in Groenlo gezamenlijk een goede verbinding tussen onderwijs en sport.”

Overdag zal het Marianum samen met het Graafschap college gebruik maken van de nieuwe sporthal. In de avonden en weekenden maken binnensportverenigingen gebruik van de hal, nu vooralsnog de turnvereniging Rap en Snel.

Het plan is het afgelopen jaar aangescherpt in nauwe samenwerking met buurtbewoners, toekomstige gebruikers en bedrijven in de buurt. Het plan betekent dat de bestaande gymzaal en parkeerplaatsen van het Marianum worden gesloopt. Er wordt een sporthal gebouwd van drie zaaldelen, de aanleg van twee buitensportvelden, groen, parkeren, een veilige ontsluitingsweg en een nieuw kruispunt aan de Barkenkamp.

De nieuwe sporthal komt vrij dicht bij het Marianum te staan. De leerlingen kunnen te voet van het Marianum en het Graafschap college naar de sporthal, zonder daarbij in gevaarlijke situaties te komen met autoverkeer.

De sporthal komt op maximale afstand van de woningen aan de Deken Hooijmansingel. In het plan staan ook parkeerplaatsen voor bedrijven in de buurt gepland, waardoor de parkeerdrukte in de omgeving minder zal worden.  

De start van de bouw is begin volgend jaar zodat deze in de eerste maanden van 2023 in gebruik genomen kan worden. Om het bouwverkeer in goede banen te leiden zal voor de bouw het nieuwe kruispunt aan de Barkenkamp gerealiseerd worden.