Ben jij ook Klimaat Klaor? Deel je idee en ontvang een bijdrage!

De afgelopen weken hebben jullie meer kunnen lezen over de pilot Klimaat Klaor. Wij zijn heel erg benieuwd wie er een mooi idee heeft dat hierbij aansluit! Vanaf nu maken goede ideeën kans op een financiële bijdrage tot 1000 euro! Een idee indienen kan via het digitaal formulier op www.klimaatklaor.nl!

De mogelijkheden van KlimaatKlaorZit je op school? Heb je een tuin? Ben je ondernemer? Heb je een agrarisch bedrijf? Of ben je gek op natuur en landschap? Klimaat Klaor biedt ruimte voor allerlei soorten projecten, klein of groot. Ze kunnen gaan over educatie, communicatie of concrete uitvoering in het veld. Belangrijk is dat jouw idee een bijdrage levert aan een klimaatvriendelijker Lichtenvoorde, Lievelde of Vragender. Dat kan in het buitengebied zijn, maar we willen ook graag projecten in de bebouwde kom ondersteunen. Op www.klimaatklaor.nl vind je verschillende voorbeelden!

Commissie beoordeelt ingediende initiatieven

Een idee indienen kan via het digitaal formulier op de pagina Klimaat Klaor. Daar vind je ook alle informatie over de spelregels. Belangrijk is dat het idee moet worden opgestart én afgerond in 2018 en gericht moet zijn op het gebied Lichtenvoorde – Lievelde – Vragender. Ook zal de indiener een eigen bijdrage moeten leveren. Een gelegenheidscommissie beoordeelt de voorstellen en kiest de ideeën die een financiële bijdrage ontvangen (tot maximaal 1000 euro per initiatief).

Dien je idee uiterlijk 4 juni in!

Een voorstel indienen kan tot maandag 4 juni 12.00 uur. Op woensdag 13 juni maken we de ideeën bekend die wij verder ondersteunen. Wil je weten of jouw idee past binnen het project of advies hoe je jouw idee  inhoud kunt geven? Zoek je partners of heb je andere vragen? Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Richard Trenning van Klimaat Klaor. Dit kan via r.trenning@klimaatklaor.nl of 06-23 46 56 29.

__________________________________________

Wat is Klimaat Klaor?

Klimaat Klaor is een pilot ingegeven door klimaatverandering. Droogte, wateroverlast, waterkwaliteit en hittestress spelen rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde steeds meer een rol. Bewoners, ondernemers en organisaties zetten zich in voor een veerkrachtig gebied dat tegen een stootje kan. Klimaat is daarbij het verbindende thema. Samen versnellen we mooie plannen uit het gebied, die raken aan groen, bodem, water en klimaat. Dit voor een aantrekkelijk gebied om te wonen, ondernemen en recreëren.

Heb jij ook een idee of initiatief?

Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Richard Trenning. Hij is te bereiken via tel. 06 – 23 46 56 29 of r.trenning@klimaatklaor.nl. Op de pagina Klimaat Klaor staan meer mooie en praktische voorbeelden.

Klimaat Klaor affiche