Inloopbijeenkomst beleid en uitvoering grootschalige energieopwekking

3 oktober inloopavond met toelichting op Beleid en Uitvoeringsplan

Logo Oost Gelre 2030 EnergieneutraalZowel het beleid als het uitvoeringsplan voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie liggen vanaf vrijdag 14 september ter inzage. In de plannen staat wat er nodig is om in 2030 energieneutraal te zijn. Op 3 oktober is er tussen 16.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.

We willen in 2030 net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Om dat te halen moeten we energie besparen én energie opwekken. Dat opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op je huis of bedrijf. Maar we hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig.  Zoals zonneparken, windmolens of installaties voor biomassa.

Initiatiefnemers gezocht

Voor de grootschalige opwekking is beleid en een uitvoeringsplan opgesteld. Daarin staat de grootschalige energieopwekking in onze gemeente beschreven. Dus wat we willen en onder welke voorwaarden. In het beleid staat ook de eerste grote stap die we voorstellen: zon op vrijkomende agrarische erven, de aanleg van zonnevelden, de realisering van één of enkele windmolens en installaties voor biomassa.

Zonnepanelen op een boerenerf
Grootschalige energieopwekking biedt kansen voor lokale initiatiefnemers

Inloopmiddag/-avond

Op woensdag 3 oktober is er tussen 16.00 en 20.00 uur een inloopavond in het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen zich laten informeren over het beleid en uitvoeringsplan. Uiteraard is er alle gelegenheid om één op één vragen te stellen of opmerkingen te maken. Ook initiatiefnemers zijn van harte welkom om die avond naar kansen en mogelijkheden te informeren.

Meer informatie

Bekijk alle informatie over Oost Gelre Energieneutraal 2030. Hier vindt u ook beleid en het uitvoeringsplan. Heeft u vragen? U kunt mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl of bellen met projectleider Marleen Brus via telefoonnummer (0544) 39 34 49.