Bedrijventerreinen Oost Gelre staan er goed bij

Wethouder Frank: “Monitor toont ook de urgentie van uitbreiding in Oost Gelre”.

Onlangs is de tweejaarlijkse Monitoring Regionale Programmering Werklocaties (RPW) vastgesteld. In de Achterhoek en dus ook in Oost Gelre constateert wethouder Marieke Frank dat het goed gaat met de bedrijventerreinen in onze gemeente: “Ook hier zien we dat er, ondanks de coronacrisis, veel belangstelling is voor kavels op zowel het regionale bedrijventerrein Laarberg als op onze eigen bedrijventerreinen.”

De monitor ziet 3 belangrijke aandachtspunten voor de komende 2 jaar: voorzien in de lokale uitbreidingsbehoefte, voldoende aanbod voor maakindustrie in combinatie met agrifood en blijvende aandacht voor kwalitatieve verbeteringen in de bestaande voorraad.

Urgentie uitbreiding

De regionale Monitoring RPW ziet ook toe op Oost Gelre, aldus wethouder Frank: “In de gesprekken die ik met ondernemers voer hoor ik terug dat de bedrijven in Oost Gelre in het algemeen goed overeind blijven in deze coronaperiode. Dat het goed gaat zie ik bijvoorbeeld ook terug in de verkoop van kavels op Lindebrook in Lichtenvoorde. We zijn daarom aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in Lichtenvoorde een bedrijventerrein toe te voegen. Wat dat betreft voelen wij de urgentie waarover in de Monitoring wordt gesproken, zeker ook in Oost Gelre.”

Werk en leefbaarheid

Wethouder Frank is blij dat veel bedrijven er toch redelijk goed voorstaan in deze moeilijke coronaperiode. “Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. Zo heb ik ook gesproken met bedrijven in de evenementensector en daar komt de klap echt wel hard aan. Maar over de hele linie gaat het goed met onze bedrijventerreinen, waaronder ook Laarberg. Werk is een belangrijke voorwaarde voor een leefbaar en toekomstbestendig Oost Gelre. Het perspectief dat de Monitoring RPW biedt, sluit goed aan bij het perspectief op betere tijden na corona en daar ben ik heel blij mee.”

RPW Achterhoek

In juni 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten Gelderland ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW).

In het RPW, dat in afstemming met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen Achterhoek (SIKA) is opgesteld, zijn ook afspraken vastgelegd over het monitoren van de vraag- en aanbodsituatie van bedrijventerreinen in onze regio. Uit de 2-jaarlijkse monitor die onlangs voor het tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 is afgerond blijkt dat de uitvoering van het RPW geen aanleiding vormt de gemaakte afspraken te herzien.

De Monitoring RPW Achterhoek 2019-2023 kunt u hier vinden:

Monitoring RPW Achterhoek 2019-2023 (pdf - 1,1 Mb)

Bouwwerkzaamheden op Lindebrook
De kavelverkoop op Lindebrook loopt goed. Inmiddels is op het hele terrein de infrastructuur aangelegd.