Animo voor Doe-scan bedrijven

Wethouder Porskamp: “Liever de wortel dan de stok, toch?”

Ondernemers in Oost Gelre kunnen zich aanmelden voor de DOE-scan voor duurzaam ondernemen. Wethouder Bart Porskamp hoopt dat de recente bijeenkomst bij de Mattelier in Groenlo over dit onderwerp bedrijven over de streep trekt om de scan ook daadwerkelijk uit te laten voeren: “Bedrijven hebben hierin een verplichting, maar nog mooier is natuurlijk als ze zelf de meerwaarde er van inzien.”

De ondernemers waren op uitnodiging van de verschillende ondernemersverenigingen in Oost Gelre naar De Mattelier gekomen. Ze hoorden onder andere Ruud Koornstra, de Nationaal Energiecommissaris, een lans breken voor duurzaam ondernemen. Zijn humor, maar vooral zijn gedrevenheid en oprechte betrokkenheid bij het onderwerp maakte veel indruk op de aanwezigen.

Wortel of stok?

Volgens de wet zijn bedrijven verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wethouder Porskamp hoopt dat ondernemers vooral achter de wortel  aan gaan en niet op de stok wachten. “Wij ondersteunen de scan financieel, dus dat pak je als bedrijf al mee. Uit de scan komen oplossingen naar voren die je bedrijf geld gaan opleveren, bijvoorbeeld door besparing op energie. En maatschappelijk verantwoord ondernemen levert ook meer klantwaarde op. Die wortel moet toch meer aanspreken dan de stok achter de deur van controle en handhaving door de overheid.”

Informatie

Na de informatieavond in De Mattelier gaven veel ondernemers zich al direct op voor de DOE-scan in combinatie met de MKB Energy CheckUp. Wie hier ook voor in aanmerking wil komen kan zich aanmelden via www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl. Daar vindt u ook alle informatie over de scan. Wethouder Porskamp rekent er op dat ook bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen: “Samen hebben we de uitdaging om Oost Gelre energieneutraal te maken in 2030. Dat lukt alleen als we hier samen in optrekken. De ondernemersavond in De Mattelier was een mooie aanzet daartoe.“

Logo Achterhoek onderneemt duurzaam