Alleen samen krijgen we corona onder controle

‘Houd afstand’ is deze dagen een veel gehoord advies. Een dringend advies dat we natuurlijk allemaal opvolgen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die afstand maakt ook dat we elkaar minder treffen in het dagelijks leven. Juist iets waar we in Oost Gelre zoveel waarde aan hechten. Dat ervaart ook het college van burgemeester en wethouders. Waar ze graag letterlijk midden in de samenleving staan, gebeurt dat nu vooral digitaal, op afstand. En dat voelt ongemakkelijk, stellen burgemeester Annette Bronsvoort en de wethouder Marieke Frank, Jos Hoenderboom, Karel Bonsen en Bart Porskamp.

“Op alle manieren worden onze inwoners getroffen door het virus. Thuis, in de zorg, in het werk, in het onderwijs. Wij voelen ons daar als college van B&W nauw bij betrokken. We zouden de mensen die getroffen worden graag persoonlijk een hart onder de riem willen steken. Helaas gaat dat niet en moeten we het via de digitale weg of de lokale krant doen. Wij leven mee en wensen iedereen die getroffen is door deze crisis heel veel sterkte. En we sluiten ons graag aan bij de landelijke oproep: alleen samen krijgen we Corona onder controle. En voor ‘samen’ moet je in Oost Gelre zijn.”

Inwoners Oost Gelre overleden door Coronavirus

Op dit moment (31 maart 2020) telt Oost Gelre 11 geregistreerde besmettingen. Dat zegt uiteraard niets over het aantal inwoners dat besmet kan zijn met het coronavirus. Maar het geeft wel aan dat het belangrijk is om de maatregelen na te leven en op elkaar te letten. We hebben allemaal de opdracht om kwetsbare inwoners te beschermen tegen verspreiding van het virus.

Helaas hebben wij ook van de GGD het bericht ontvangen dat twee inwoners van onze gemeente zijn overleden als gevolg van het coronavirus. Namens het college van B&W spreekt burgemeester Bronsvoort haar medeleven uit: “Onze gedachten gaan uit naar hun nabestaanden en dierbaren. We leven met hen mee en wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.”

Mooie lokale initiatieven

Het virus treft ons allemaal en iedereen kan besmet raken. Het meest kwetsbaar zijn ouderen en zwakkeren. Zij moeten door ons beschermd worden. Hiervoor zijn ingrijpende aanvullende maatregelen getroffen. Wij beseffen goed wat voor een impact dit heeft op onze inwoners en ondernemers. Het raakt iedereen. Maar het verbindt ook. Dat zie je aan alle initiatieven die ontstaan. Wij willen onze waardering uitspreken aan alle inwoners en ondernemers van Oost Gelre. Na de aanvullende maatregelen die door de minister zijn afgekondigd, zie je dat inwoners en ondernemers met deze maatregelen aan de slag gaan. Niet alleen kijken naar wat het voor hen betekent, maar ook oog houden voor hun omgeving. Een berenjacht, boodschappen doen, thuis bezorgen, muziek maken, ludieke acties, bedenk het maar. Dit is de kracht van Oost Gelre.

Coronavirus en ondernemers

Ook onze ondernemers worden hard geraakt door de crisis. We zien de gevolgen van het coronavirus terug in alle branches. Winkels, horeca, musea, pretparken, bedrijven, campings, recreatieparken, voor iedereen is de impact groot. Vanuit het rijk zijn maatregelen afgekondigd om ondernemers te ondersteunen. Ook de gemeente sluit daar bij aan. Wij realiseren ons dat daarmee de problemen niet zijn opgelost. Maar we blijven graag in contact en trekken samen met u op.

Boa’s en politie handhaven op naleven maatregelen

We zien dat de meeste inwoners binnen onze gemeente zich houden aan de maatregelen van de overheid. Dat is heel positief, want alleen zo kunnen we het virus onder controle krijgen. Helaas zien we ook dat er nog steeds mensen zijn die kennelijk de ernst van de situatie niet inzien en zich niet aan de maatregelen houden. Daarom is besloten om samen met de politie de komende tijd meer toezicht te houden. Dit betekent dat inwoners die zich niet houden aan de maatregelen, een boete riskeren. Dit doen we om u te beschermen en het virus onder controle te krijgen.

Onze dienstverlening loopt door

Er zijn veel vragen. Heel veel vragen worden misschien beantwoord via de bekende websites van het rijk en van het RIVM. Ook wij bieden informatie aan op onze website. Ondanks alle aandacht voor het coronavirus gaan ook andere zaken door. De meeste van onze medewerkers werken nu thuis. Heeft u een vraag aan de gemeente, ook als het niet over corona gaat? Neem gerust contact met ons op. Ondanks een minimale bezetting en het grotendeels thuiswerken blijven wij voor alle ondernemers en inwoners zowel telefonisch als per mail bereikbaar.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

We zien dat de meeste inwoners zich gelukkig aan de maatregelen van de overheid houden. Maar wij vragen u nadrukkelijk om de maatregelen te blijven opvolgen. We kijken allemaal uit naar het moment dat we weer naar buiten kunnen, een verjaardag kunnen vieren en samen kunnen zijn met onze naasten, maar ook met onze buren, sportvrienden, collega’s, ga maar door. Dat moment komt, daar zijn we van overtuigd. Want samen krijgen we corona onder controle.”

College van B&W van Oost Gelre

Het college van B&W - coronacrisis