Agenda bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet op 10 januari 2019

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Datum: 10 januari 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo

  1. Opening
  2. Nieuws uit de werkgroepen
  3. Bezoek voorzitter DB-SDOA dhr. Hoenderboom
  4. Invulling vacatures
  5. Mededelingen
  6. Uitgaande en ingekomen post
  7. Vaststellen verslag  13 december 2018
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Logo Regionale Cliëntenraad Participatiewet