Aanvragen geheimhouding van uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland. De BRP beheert de belangrijkste algemene persoonsgegevens (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden). Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. Zo voorkomen we dat u zelf aan overheidsinstanties uw persoonsgegevens moet verstrekken.

Aan wie geeft de gemeente uw gegevens?

Wij zijn verplicht uw gegevens te verstrekken aan politie, justitie en de Belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen kunnen hierom vragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

De gemeente mag uw gegevens delen met:

  • Overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is geven wij uw gegevens.
  • Verplichte derden. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van persoonsgegevens. Denk hierbij aan een faillissementscurator of advocaat.

Meer informatie vindt u op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Geheimhouding van uw gegevens

Heeft u liever niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden gegeven? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. Geheimhouding is een recht van de inwoner. Wij voldoen daarom altijd aan uw verzoek. Uw persoonsgegevens geven wij dan niet door aan:

  • Niet commerciële instellingen
  • Stichtingen met een maatschappelijke functie
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA. U kunt contact opnemen met SILA als u wilt dat zij deze gegevens verwijderen. Dit kan via www.sila.nl of het kerkgenootschap waartoe u behoort of heeft behoord.

Geheimhouding aanvragen

U kunt via de website www.oostgelre.nl geheimhouding van uw gegevens aanvragen (zoek op ‘geheimhouding persoonsgegevens’). U logt in via uw DigiD. Als u geen DigiD heeft kunt u de aanvraag schriftelijk doen via het aanvraagformulier op de website. Vergeet hierbij niet een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt ook terecht bij de afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis om de aanvraag persoonlijk te doen. Neem dan een geldig paspoort of identiteitskaart mee.

Geheimhouding persoonsgegevens BRP