Aanbesteding project Hof aan de Dijkstraat gestart

Een grote wens van het college van B&W en van veel inwoners is de ontwikkeling van woningbouw in de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Daarin is nu een belangrijke stap gezet. De aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van het plangebied Hof aan de Dijkstraat is gestart. Er is gekozen voor een zogenaamde ‘concessie voor werken’. Een belangrijke voorwaarde is dat minimaal 60% van de woningen huurwoningen onder de grens van huurtoeslag moeten zijn.

De voorbereiding nam meer tijd in beslag dan verwacht. Het blijkt een complex vraagstuk. Er ligt wel een stedenbouwkundige visie die uitgaat van maximaal 25 woningen aan de Dijkstraat/Koemstraat. Wat het lastig en complex maakt is dat de gemeente een uitvraag doet over gronden die grotendeels niet in haar  bezit zijn. Desondanks moet de procedure aantrekkelijk zijn voor marktpartijen. Het college hoopt dat één of liefst meerdere marktpartijen in zullen schrijven en dat daarmee de daadwerkelijke ontwikkeling van plan Hof aan de Dijkstraat een grote stap dichterbij komt.

Visie Hof aan de Dijkstraat

De visie Hof aan de Dijkstraat is de basis voor de procedure. Partijen die zich inschrijven moeten daar rekening mee houden, zoals:

  • Het totaal aantal woningen in het plangebied bedraagt maximaal 25 woningen;
  • Bebouwing (grotendeels grondgebonden) is aan de Dijkstraat én aan de Koemstraat;
  • Parkeren in het plangebied geschiedt volgens geldende parkeernormen;
  • Er is een doorgang voor langzaam verkeer (verlengde Hofstraat);
  • Alle woningen zijn levensloopbestendig;
  • De woningen zijn geschikt voor de doelgroepen: jongeren, senioren en jonge gezinnen/stellen;
  • Minimaal 60% van de nieuw toe te voegen woningen betreft huurwoningen onder de huurtoeslaggrens.

Gunning begin 2020

Er is gekozen voor een ruime planning in deze aanbestedingsprocedure. Dit heeft met twee factoren te maken: de zomerperiode en het onderhandelingsproces met grond- en pandeigenaren waar potentiele inschrijvers mee aan de slag zullen gaan. De aanbesteding is op 19 juli gestart. Als alles verloopt volgens planning, kan begin 2020 de opdracht gegund worden. Een voorbehoud is wel dat inschrijvers voldoen aan de genoemde criteria en dat er een besluit ligt over de gemeentelijke financiële bijdrage.

Informatie

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen de aanbesteding vinden op Tenderned. Bent u geen marktpartij, maar heeft u wel vragen over het project of de aanbesteding, dan kunt u na 18 augustus contact opnemen met gemeentelijk projectleider Marieke Bluemer ((0544) 39 36 62 of m.bluemer@oostgelre.nl).

Downloads

Visie Hof aan de Dijkstraat - Kleurrijk wonen voor jong & oud (pdf - 13 Mb)

Een voorbeeld van een uitwerking van Hof aan de Dijkstraat zoals die in de visie is opgenomen.
Een voorbeeld van een uitwerking van Hof aan de Dijkstraat zoals die in de visie is opgenomen.