Aan de slag met Grootschalige energieopwekking

Gemeenteraad stemt in met Beleid en Uitvoeringsplan Grootschalige energieopwekking

De gemeenteraad heeft het Beleid en Uitvoeringsplan voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie vastgesteld. Daarin is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor financiële participatie. Oost Gelre gaat nu vaart maken, aldus wethouder Bart Porskamp: “We gaan nu forse stappen zetten om in 2030 energieneutraal te zijn.”

Oost Gelre wil in 2030 net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Een ambitie die Oost Gelre deelt met de andere Achterhoekse gemeenten. Wethouder Bart Porskamp weet wat daar voor nodig is: “Om dat te halen moeten we energie besparen én energie opwekken. Dat opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op je huis of bedrijf. Maar we hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig. Zoals zonneparken, windmolens en installaties voor biomassa. Nu het Beleid en Uitvoeringsplan zijn vastgesteld kunnen we met initiatiefnemers in gesprek en daadwerkelijk stappen zetten.”

Eerste grote stap

Wethouder Porskamp hoopt dat lokale initiatiefnemers zich melden voor de eerste grote stap van energieopwekking. “De eerste grote stap in opwekking betreft o.a. zon op vrijkomende agrarische erven en de realisering van één of enkele windmolens. Zon op erf biedt kansen voor agrariërs die willen stoppen. En de plaatsing van een zonneveld of een windmolen kan deels ten goede komen van projecten die de leefbaarheid in een kern vergroten. Daar zie ik kansen voor lokale energiecoöperaties en Dorpsbelangenorganisaties. Sowieso is het goed voor het draagvlak als het initiatief vanuit lokale initiatiefnemers komt.”

Participatie

Om die lokale verbinding te benadrukken stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel van de PvdA om de financiële participatie een stevige plek in het beleid te geven. Wethouder Porskamp: “Plat gezegd zitten we niet te wachten op ‘snelle jongens’ die hier een groot zonnepark neerzetten en de financiële opbrengst in eigen zak steken. We hebben daarom diverse criteria opgesteld waar we een initiatiefnemer op beoordelen. Criteria die het lokale belang volgens mij voldoende waarborgen. Maar ik kan me prima vinden in het voorstel van de raad om bij elk zonnepark te streven naar minimaal 50% financiële participatie van de omgeving. Dat benadrukt nog eens extra dat een initiatiefnemer rekening moet houden met het lokale belang en financiële participatie moet opnemen in zijn plannen”.

Meer informatie

Het Beleid vindt u terug op de pagina Beleidsnota's en beleidsregels, onderaan het kopje 'Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer'. Beide documenten, dus ook het Uitvoeringsplan vindt u op de pagina Oost Gelre energieneutraal in 2030. Wie vragen heeft kan mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl of bellen met projectleider Marleen Brus via telefoonnummer (0544) 39 34 49.

Logo Oost Gelre 2030 Energieneutraal