500 x 500: Steunmaatregel voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

Het college van B&W heeft een aantal steunmaatregelen voor ondernemers en maatschappelijke organisaties ingevoerd. Eén van die maatregelen is de toekenning van een vrijwilligersvergoeding van € 500 voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Dit bedrag kunnen de organisaties naar eigen inzicht inzetten voor hun vrijwilligers.

Oost Gelre is trots op de vele vrijwilligers die zich op veel fronten inzetten voor de samenleving. Wethouder Jos Hoenderboom: “Alleen al in onze gemeente heb je het over zo’n 500 verenigingen en maatschappelijke organisaties die het hele jaar door een beroep doen op vrijwilligers. Dat is nu een stuk lastiger door de beperkte mogelijkheden voor activiteiten. Het betrokken houden van vrijwilligers is een grote uitdaging. Wij willen alle verenigingen hierin ondersteunen met € 500 die ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan hun vrijwilligers.”

Wat zijn de criteria om een beroep te doen op 500 x 500?

De regeling is bedoeld voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. De criteria zijn:

  • De vereniging of organisatie moet ingeschreven zijn bij de KvK.
  • De vereniging of organisatie moet (ook) werken met vrijwilligers.

Hoe kun je de 500 x 500-bijdrage aanvragen?

Kijk hiervoor op onze webpagina Toekenning € 500,- euro voor verenigingen / vrijwilligersorganisaties.

Wanneer ontvangt u de € 500?

We beoordelen de aanvragen in januari. De uitbetaling van de € 500 gebeurt zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 15 februari 2021.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Stuur een mail naar vrijwilligersvragen@oostgelre.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.

Affiche Vrijwilligersvergoeding gemeente Oost Gelre

Vrijwilligersvergoeding 500 x € 500
Aanvragen kan t/m 31-1-2021 via www.oostgelre.nl/coronavirus