5 juli presentatie grootschalige energieopwekking Oost Gelre

Resultaten vorige bijeenkomsten gepresenteerd in Vragender

Op donderdag 5 juli presenteren we in zaal Overkamp in Vragender de resultaten van de bijeenkomsten over grootschalige energieopwekking. Waar willen we windmolens, zonneparken en installaties voor biomassa? En onder welke voorwaarden? En wat kan de bijdrage van grootschalige besparing zijn, bijvoorbeeld door in één keer een hele wijk te verduurzamen?

Oost Gelre energieneutraal

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we zelf net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Dat opwekken moet dan wel duurzaam gebeuren. Dus met windmolens, zonneparken en installaties voor biomassa. Dat is een forse opgave. Als voorbeeld hebben we het dan over 16 windmolens, 50 hectare zonnepanelen en inzet van biomassa. En nog steeds moeten we dan ook doorgaan met het besparen van energie en het opwekken van energie bijwoningen en bedrijven.

5 juli presentatie resultaten

Op 5 juli worden vanaf 19.30 uur in zaal Overkamp in Vragender de resultaten gepresenteerd. Resultaten die moeten leiden tot beleid en een uitvoeringsplan voor grootschalige energieopwekking in Oost Gelre. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden zou fijn zijn, via een mail naar energieneutraal@oostgelre.nl.

Informatie

Neem voor meer informatie een kijkje op www.oostgelre.nl/energieneutraal-oost-gelre. Daar vindt u onder andere ook de presentatie die gehouden is op de eerste twee bijeenkomsten.

Logo Oost Gelre 2030 Energieneutraal