25 juni: inloopavond omgeving Bonifatiushof-Nieuwmarkt

Met het programma Geef Lichtenvoorde Kleur werken we samen aan de toekomst van Lichtenvoorde. Op maandag 25 juni vindt bij Grand Café Markt 5 een inloopavond plaats over de ontwikkelingen bij de omgeving Bonifatiushof-Nieuwmarkt.

Samen met omwonenden en ondernemers werken we aan een toekomstige invulling van het plangebied Bonifatiushof-Nieuwmarkt. De grote lijnen hiervoor zijn opgenomen in de visie Geef Lichtenvoorde Kleur. Het programma werd in maart 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De afgelopen tijd heeft de gemeente samen met ontwikkelaar VOG Beheer en de Bibliotheek Oost-Achterhoek flinke stappen gezet in de uitwerking.

Stand van zaken

Het gehele plan Bonifatiushof-Nieuwmarkt wordt opgedeeld in fasen. Per fase is het uitwerkingsniveau op dit moment verschillend. In het plangebied krijgt de bibliotheek een nieuwe plek. Hiervoor zijn de plannen concreter dan voor het activiteitenplein. Dit plein komt op de plek van de huidige bibliotheek. Met name voor de invulling van het activiteitenplein vragen we om inbreng van omwonenden en ondernemers.

Inloopavond op 25 juni bij Markt 5

Op maandag 25 juni informeren we u bij Grand Café Markt 5 over het verdere proces, de communicatiemomenten, de planologische procedures die nog zullen volgen, enzovoorts. U kunt tussen 17.00 en 19.00 uur inlopen op een moment dat het u uitkomt. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met projectleider Marieke Bluemer. Dat kan telefonisch op nummer (0544) 39 36 62 of via e-mail: m.bluemer@oostgelre.nl.

Logo Geef Lichtenvoorde Kleur