1e tranche tenderproces zonneparken afgerond

Drie initiatiefnemers melden zich voor aanleg zonnepark

De eerste tranche voor de aanleg van zonneparken in Oost Gelre is afgerond. Er hebben zich drie initiatienemers gemeld. Zij hebben een plan ingediend. Wethouder Bart Porskamp is tevreden met de respons. “Ik vind vooral belangrijk dat het lokale initiatiefnemers zijn. Dat werkt gewoon makkelijker als je ook de omgeving wilt laten profiteren van grootschalige energieopwekking.” De binnengekomen plannen worden nu beoordeeld.

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Energie  besparen is daarin belangrijk, evenals zonnepanelen op huizen en bedrijven. Maar er is meer nodig, aldus wethouder Porskamp: “We hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig, dus windmolens, zonneparken/zon op erf en biomassa-installaties.”

Criteria

De drie lokale initiatieven voor een zonnepark worden nu beoordeeld of ze aan de criteria voldoen. Wethouder Porskamp: “Die criteria moeten wildgroei en een onredelijke aantasting van het landschap voorkomen. Ze moeten onder andere aangeven hoe ze omgaan met meervoudig ruimtegebruik, inpassing in het landschap en hoe ze rekening houden met cultuurhistorie en ecologie.”

Financiële participatie

Een belangrijk onderdeel van het plan is de financiële participatie. Bijvoorbeeld hoe omwonenden mee kunnen doen in het project. Wethouder Porskamp hierover: “Wij willen dat de omgeving mee profiteert van de opbrengst. Dat komt de leefbaarheid ten goede. Ook op deze aspecten worden de drie plannen beoordeeld.”

Leren van ervaringen

Vóórdat de tweede tranche van start gaat, wordt op basis van de ervaringen het beleid al dan niet aangepast, aldus wethouder Porskamp: “Zo houden we regie over wat we in het buitengebied wel en niet toestaan. We willen in 2030 energieneutraal zijn. Maar wel in goede balans met de waarde die we aan ons landschap hechten. Nu gaan we eerst aan de slag met deze drie initiatieven.”

Informatie

Meer informatie over de energietransitie Oost Gelre is te vinden op www.oostgelre.nl.

Tenderproces zonneparken