14 oktober: Inwonersbijeenkomst over wind- en zonne-energie in de Achterhoek

Woensdag 14 oktober 2020 | 19.30 – 21.00 uur

Live vanuit de Gruitpoort in Doetinchem (online te volgen of live bij te wonen)

We zitten volop in de energietransitie!

Maar wat is dat eigenlijk? Waarom is duurzame energie nodig? Geldt dat ook voor de Achterhoek? Mag ik daar iets van vinden? En wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

Klimaatakkoord om CO2-uitstoot tegen te gaan

We worden dagelijks geconfronteerd met berichten over de klimaatverandering door de uitstoot van CO2. Hoe hoger de temperatuur op aarde, hoe meer we te maken krijgen met wateroverlast en droogte. Er wordt wereldwijd aan gewerkt om dit tegen te gaan. Ook Nederland heeft in 2019 een Klimaatakkoord opgesteld.

Steeds meer opwek van duurzame energie, ook in de Achterhoek

Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is de energietransitie. Dit is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie. Het opwekken hiervan gebeurt onder andere met zon en wind en zal steeds meer toenemen, ook in de Achterhoek.

Gezamenlijke aanpak voor de energietransitie

In de Achterhoek werken de gemeenten samen met de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander hard aan de energietransitie. Zij stellen hiervoor een gezamenlijk plan op: de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Hierin worden de doelstellingen en strategie voor het opwekken van duurzame energie bepaald.

Wat vindt u als inwoner belangrijk?

mensen rond een maquette met de kaart van NederlandHet motto van de RES Achterhoek is: samen d’ran! Ook uw mening telt: wat vindt u als inwoner belangrijk? En waar moet rekening mee gehouden worden?  Tijdens de (online) bijeenkomst op 14 oktober a.s. vertellen verschillende sprekers u meer over de energietransitie, het opwekken van duurzame energie (wat, waarom en hoe) en over de RES Achterhoek. Ook is er ruimte voor discussie en kunt u (anoniem) uw mening geven.

Kijk mee, praat mee, denk mee! 

Ga naar www.res-achterhoek.nl/inwoners en meld u aan voor de livestream of om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst in de Gruitpoort in Doetinchem.

info@resachterhoek.nl | www.res-achterhoek.nl
 

logo RES Achterhoek