Zwarte Cross Festival 12 t/m 16 juli

Organisaties werken samen aan veiligheid rond Zwarte Cross

Komend weekend, van donderdag 12 tot en met maandag 16 juli (laatste campingdag), wordt op de Besselinkschans in Lichtenvoorde het Zwarte Cross Festival gehouden. Het is vooral een leuk en gezellig evenement waar veel bezoekers op af komen. Dat neemt niet weg dat rondom het evenement veel aandacht is voor de veiligheid.

Samen met de organisatie van de Zwarte Cross zijn gemeente, politie, brandweer, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat en GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) al maanden bezig met de voorbereiding. Achter de schermen zijn veel afspraken gemaakt over een veilig verloop en hoe we handelen als er toch iets misgaat. Op naleving van die afspraken wordt ook toezicht gehouden. Wel vragen we begrip voor het feit dat zo’n groot evenement altijd gevolgen heeft voor de omgeving, bijvoorbeeld geluid, licht en verkeersdrukte. In verband met de opbouw van de Zwarte Cross is een deel van de Besselinkschans al afgesloten voor alle verkeer.

Verkeersmaatregelen

Er worden extra mogelijkheden met openbaar vervoer ingezet. Onder andere pendeldiensten van en naar het treinstation. Ook komen veel bezoekers met eigen vervoer. De N18 (Twenteroute) en de N313 (Hamelandweg) zijn de belangrijkste aan- en afvoerwegen. Via borden worden de routes aangegeven. De verkeersmaatregelen worden donderdag om 10.00 uur van kracht en lopen in sommige gevallen door tot maandag in de loop van de dag.

Verkeersmaatregelen Zwarte Cross

Op en rond het festivalterrein worden de volgende verkeersmaatregelen genomen:

 • De Heringsaweg is afgesloten voor alle verkeer tussen de N18 en de Eikendijk.
 • Het overige deel van de Heringsaweg is alleen beschikbaar voor aanwonenden, wandelaars en fietsers.
 • De Schansweg, Eikendijk en de Visserijdijk zijn gesloten voor alle verkeer.
 • De N313 (Hamelandweg) is afgesloten voor verkeer met een andere bestemming dan het evenement.
  • Op de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde geldt eenrichtingsverkeer. De rijrichting wordt aangepast aan komende of vertrekkende bezoekersstromen.
  • De N313 tussen de James Wattstraat en N18 is gereserveerd voor bussen en taxi’s.
 • In het gebied omsloten door de Lievelderweg, N18, N313, Vragenderweg, Kapelweg en Pastoor Scheepersstraat geldt een stopverbod (inclusief de genoemde wegen zelf).

Afsluiting Hamelandweg (N313)

Tijdens het festival wordt de N313 (Hamelandweg) gereserveerd voor het festivalverkeer. Dat duurt tot maandag in de loop van de dag. Verkeer met een andere bestemming wordt omgeleid via Winterswijk of Varsseveld. Op donderdag kunnen mensen die met hun auto vanaf het industrieterrein De Kamp naar de Hamelandweg rijden alleen linksaf richting de Twenteroute.

Bussen en taxi’s

Lijnbussen, taxi’s en andere bussen voor groepsvervoer mogen op de speciaal voor hen ingerichte halteplaatsen op de N313 (Hamelandweg) passagiers afzetten en ophalen. Hiervoor is een speciale route aangewezen.

Automobilisten die alleen iemand willen afzetten, kunnen via de N18 – Richterslaan – Lievelderweg het industrieterrein oprijden tot de Albert Schweitzerstraat. Zij hebben geen toegang tot de N313. Op de Albert Schweitzerstraat kunnen de passagiers afgezet worden. Parkeren is niet toegestaan.

Gelegenheidscampings

In het buitengebied zijn diverse gelegenheidscampings waar bezoekers van de Zwarte Cross verblijven. Deze tijdelijke campings hebben een vergunning voor de periode van de Zwarte Cross. Wees er op bedacht dat u op de routes naar deze gelegenheidscampings meer verkeer tegenkomt dan gebruikelijk op deze buitenwegen. Dat zullen vooral festivalgangers zijn die te voet naar het evenemententerrein gaan of daar vandaan komen. De meeste gelegenheidscampings bevinden zich dicht bij het evenemententerrein, maar andere liggen op enkele kilometers afstand. Uiteraard geldt hetzelfde met betrekking tot voetgangers en fietsers die naar de reguliere campings in de omgeving gaan.

Verkeer vanuit Arnhem / Doetinchem

Vanaf de A18 wordt het verkeer naar het festivalterrein geleid via de N18, N318 (Varsseveld - Aalten) en de N313 (Hamelandweg).

 • Campinggasten

De camping gaat op donderdag open. Het campingverkeer wordt vanaf de afslag N313/N312 (Vragenderweg) naar de parkeerterreinen en (in geval van caravans/campers) naar het kampeerterrein geleid.

 • Bezoekers

De dagbezoekers worden via routeborden en verkeersregelaars naar de parkeerterreinen en naar de hoofdingang van het evenemententerrein verwezen. Verkeer uit noordelijke richting (Groenlo/Enschede) volgt de route via de N319, Leemkuilweg, Oostermeenweg, Kamperweg en Huttendijk. Verkeer uit zuidelijke richting volgt de route via de N318, N313, Vragenderweg en Kapelweg.

Cameratoezicht

Op de kruispunten N18-N313 (Hamelandweg), N313 (Hamelandweg) – N318 (Aalten) en het wegvak N313 bij Lichtenvoorde en de N319 worden observatiepunten ingericht. Om de verkeers- en publieksstromen te volgen worden camera’s geplaatst en vliegt er ook een drone boven het evenemententerrein en de omgeving.

Wegsleepregeling auto’s / fietsen

De wegsleepregeling is tijdens het evenement van toepassing. Fout geparkeerde voertuigen worden weggesleept naar ASG Autoschade, Mercatorstraat 38, 7131 PX Lichtenvoorde.

Fout geparkeerde fietsen

Fietsen die achtergelaten worden langs de openbare weg worden verzameld in een apart deel van de fietsenstalling van het festival aan de Vosdijk. Bezoekers die hun fiets niet terugvinden op de plaats waar zij hem achtergelaten hebben kunnen zich bij de organisatie melden (of na afloop van de Zwarte Cross bij de Hacron (0544) 39 52 00).

Gevonden en verloren voorwerpen geregistreerd via ILost

De gevonden voorwerpen bij de Zwarte Cross worden na afloop van het evenement overgedragen aan de gemeente. De registratie gebeurt dit jaar via ILost. De organisatie van de Zwarte Cross en de gemeente werken hierbij samen.

Iets verloren? Kijk op ILost!

Wanneer je iets verloren hebt kun je daarvoor terecht op de website https://ilost.co/nl/org/zwarte-cross. Naar verwachting kunnen gevonden voorwerpen vanaf dinsdag 17 juli tijdens openingstijden worden opgehaald bij de balie van het gemeentehuis (Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde). Wij berichten hierover via onze website www.oostgelre.nl en onze sociale media.

Gevonden fietsen

Hacron Groen B.V. verzamelt en registreert de fietsen die op of rondom het festivalterrein zijn achtergelaten. Hacron Groen B.V. organiseert een fietskijkdag op vrijdag 20 juli.

Geluid

Tijdens de Zwarte Cross worden dagelijks geluidsmetingen verricht in opdracht van de gemeente. Daarbij wordt gecontroleerd of de organisatie zich aan de vergunning houdt. Het kan voorkomen dat u toch overlast heeft. In dat geval kunt u contact opnemen met het provincieloket van de provincie Gelderland, tel. (026) 35 99 999, of e-mail: provincieloket@gelderland.nl.

Fietsers / wandelaars

Bezoekers die lopend of per fiets naar het festival komen, worden bij de fietstunnel Vragenderweg/N313 opgevangen. Via de Heringsaweg worden zij naar de locatie van de fietsenstallingen geleid. Wandelaars vanaf het station in Lievelde volgen de aangegeven route naar het evenemententerrein.

Politie

De politie heeft een eigen politiepost ingericht op het festivalterrein. Ze houdt toezicht op de openbare orde en op de verkeersveiligheid.

Wie de politie nodig heeft kan altijd het algemene nummer 0900-8844 bellen. Bij spoed, bel 1-1-2. Het is ook mogelijk bij de politiepost aangifte te doen van strafbare feiten op het terrein.

Incidenten of overlast

De politie staat voortdurend in contact met de organisatie om snel te kunnen handelen bij incidenten of overlast. Via 0900-8844 kunt u een melding doen.

Extra alcoholcontroles

De politie houdt tijdens de Zwarte Cross diverse (verkeers)controles. De nadruk daarbij zal liggen op alcoholcontroles, gedurende het festivalweekend, maar vooral ook op de maandagochtend na het festival. 

Zwarte Cross en social media

Als er iets mis gaat is snelle communicatie van groot belang. De hulpdiensten zetten daar onder andere social media voor in.

Via Twitter:

Bij alle belangrijke mededelingen via Twitter wordt van deze accounts gebruik gemaakt. Niet alleen bij incidenten of rampen, maar ook voor actuele informatie over de aanvoerwegen, het openbaar vervoer of het weer.

Een ander middel dat ingezet kan worden is NL-Alert, waarmee u op uw mobiele telefoon een melding ontvangt bij calamiteiten. Kijk voor meer informatie over NL-Alert op www.nlalert.nl.

Actuele informatie is uiteraard ook te vinden op de websites www.zwartecross.nl, www.politie.nl  of www.oostgelre.nl.

Informatie

Voor informatie over de verkeersmaatregelen rondom het Zwarte Cross Festival kunt u bellen met Maarten Minkjan van de gemeente Oost Gelre, tel. (0544) 39 34 58. Voor informatie over de openbare orde kunt u bellen met Hans Schuthof van de gemeente Oost Gelre, tel. (0544) 39 35 44. 

Foto zwarte cross 2016