Vraagbundeling glasvezel buitengebied

Aanmelding uiterlijk 23 oktober

De vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Oost Gelre is in volle gang. Na de druk bezochte informatieavonden is het nu aan de inwoners om een abonnement af te sluiten. Als 50% van de bewoners in het buitengebied zich aanmeldt wordt de glasvezel aangelegd.

Glasvezel in het buitengebied is van groot belang voor de leefbaarheid. Dat geldt voor bewoners én ondernemers. Denk aan de agrariër die de melkrobots digitaal wil aansturen of reparaties op afstand wil laten uitvoeren via het internet. Maar ook voor gezinnen is het belangrijk. Steeds meer apparaten in huis zijn aangesloten op het internet. Voor de zorg is snel internet noodzaak, bijvoorbeeld voor een beeldverbinding met de zorgverlener of met de huisarts. Ook jongeren hebben snel internet nodig, voor huiswerk, gebruik van social media en gamen.

Industrieterreinen

Voor bedrijven in het buitengebied is een snelle internetverbinding voorwaarde. Niet alleen deze bedrijven profiteren van de aanleg van glasvezel. Ook de industrieterreinen in Groenlo en Lichtenvoorde worden meegenomen. Natuurlijk nog steeds op voorwaarde dat in Oost Gelre en Aalten de 50% aanmeldingen wordt gehaald.

Ambassadeurs kleine kernen

De dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen ondersteunen de aanleg van glasvezel. Elke kern heeft een aantal ambassadeurs, inwoners uit de eigen kleine kern. Zij kunnen hun dorpsgenoten adviseren over waar ze voor goede informatie terecht kunnen. De namen van deze ambassadeurs staan op www.glasvezelbuitenaf.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de voordelen van glasvezel, de aanbieders van abonnementen en een overzicht van veel gestelde vragen.