Informatiebijeenkomst Zieuwentse kruising

Rapport Goudappel Coffeng / effecten op onderliggend wegennet

Op dinsdag 29 augustus om 19.30 uur is in HRZ ’t Zwaantje aan de Zieuwentseweg in Lichtenvoorde een informatiebijeenkomst over de kruising Zieuwentseweg-N18. Tijdens de bijeenkomst wordt het rapport van verkeersbureau Goudappel Coffeng toegelicht. Dit bureau heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de afsluiting van de kruising Zieuwentseweg-N18. 

Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre voeren samen het project Meerveilig N18 Oost Gelre uit. Eén van de onderdelen daarin is de afsluiting van de Zieuwentse kruising (Zieuwentseweg-N18). Het verkeersbureau Goudappel Coffeng heeft hier onderzoek naar gedaan. Bij dat onderzoek is ook gekeken naar de effecten van deze afsluiting op het onderliggende wegennet.

Onderliggend wegennet

Afsluiten van de kruising Zieuwentseweg-N18 heeft effect op wegen in de omgeving. Routes die mensen gewend waren om te rijden kunnen veranderen. In de hoofdstukken 5 en 6 van het rapport wordt een aantal van die wegen genoemd. Op die wegen zijn wellicht aanvullende maatregelen nodig om ongewenste effecten tegen te gaan.

Gedeelte Lievelde later aan bod

Onder het project Meer Veilig N18 Oost Gelre valt ook het gedeelte van de N18 tussen Lievelde en Groenlo. Dit gedeelte komt nog niet aan bod tijdens de informatiebijeenkomst.

Goudappel Coffeng doet wel onderzoek naar de effecten van maatregelen, zoals bijvoorbeeld de beoogde afsluiting van de kruising Grolsedijk – N18. Dit onderzoek wordt naar verwachting in de 2e helft van dit jaar afgerond. Wij informeren u hier later meer over.

Rapport Goudappel Coffeng

Tijdens de informatiebijeenkomst licht het verkeersbureau Goudappel Coffeng het rapport toe. Maar we willen die avond ook met u in gesprek over de effecten op het onderliggende wegennet. We willen samen met u bespreken wat de beste manier is om tot aanvullende maatregelen te komen voor die effecten.

Aanmelding

Voor een goede organisatie van deze bijeenkomst willen wij u vragen om u vooraf aan te melden. Dat kan door een mail te sturen naar communicatie@oostgelre.nl.

Informatie

Meer informatie over het project Meerveilig N18 Oost Gelre vindt u op de pagina Werkzaamheden N18 in Oost Gelre. Daar vindt u ook het rapport van Goudappel Coffeng.

kruising Zieuwentseweg