Informatie Verkiezingen Europees Parlement op donderdag 23 mei

Op donderdag 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Inwoners van de EU kunnen dan hun stem uitbrengen op wie hen in het Europees Parlement gaat vertegenwoordigen. De leden worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. Van de 751 zetels in het Europees Parlement zijn er in Nederland 26 zetels te verdelen.

Met uw stempas brengt u uw stem uit tijdens de verkiezing. Dit kan bij elk stembureau in Oost Gelre. U krijgt uiterlijk 9 mei 2019 de stempas thuisgestuurd. Als u geen stempas heeft ontvangen, of uw stempas bent verloren, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Dat kan tot 20 mei digitaal of tot 22 mei 12.00 uur aan de balie op het gemeentehuis. Hierover leest u meer op www.oostgelre.nl.

Volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders die ook in Oost Gelre stemt machtigen. Dat kan onderhands via het invullen van de achterzijde van uw stempas. U ondertekent deze beiden en geeft vervolgens de pas mee aan de gemachtigde met een kopie van uw legitimatiebewijs. U kunt ook gebruik maken van een schriftelijke volmacht, bijvoorbeeld als u door vakantie van huis bent op de dag van de verkiezingen. Meer informatie hierover vindt u op www.oostgelre.nl.

Wie mogen er stemmen?

Stemmen mag als u:

  • Op 23 mei 18 jaar of ouder bent;
  • Op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) ingeschreven bent in de Basis Registratie Personen van de gemeente Oost Gelre;
  • De Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat bezit en u heeft in de gemeente laten registreren dat u hier wilt stemmen.


Meenemen bij het stemmen

Om uw stem uit te kunnen brengen moet u de volgende zaken bij u hebben:

  • Uw stempas (let erop dat deze onbeschadigd is);
  • Een identiteitsbewijs. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument dat niet langer dan 5 jaar verlopen is. Ook zijn andere Europese identiteitsbewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs).


Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op www.oostgelre.nl. U mag ook contact opnemen met het team Verkiezingen van de afdeling Burgerzaken. Dat kan via telefoonnummer (0544) 39 35 77 of e-mail: verkiezingen@oostgelre.nl.

Verkiezingen