Grote enquête maatschappelijke participatie Wmo in Oost Gelre

Doen onze inwoners goed mee in de maatschappij? En zo ja, hoe?

Graag willen we weten of en op welke manieren onze inwoners meedoen in de maatschappij. Ook willen we weten of inwoners weten waar ze terecht kunnen als ze problemen hebben met meedoen. Daarom doen wij een onderzoek. Deze of volgende week ontvangen 4.000 inwoners binnen onze gemeente een enquête met de vraag om mee te doen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel nieuwe taken gekregen

Een van die nieuwe taken is bijvoorbeeld dagbesteding. Maar ook individuele ondersteuning voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. En natuurlijk ook de uitvoering van de jeugdhulp. Hoe vindt u dat wij die taken uitvoeren?

Ook inwoners hebben initiatieven genomen om anderen mee te laten doen in hun dorp

Zo hebben inwoners in bijvoorbeeld Zwolle, Lievelde en Vragender de afgelopen jaren ontmoetingsochtenden voor ouderen opgezet. Anderen zijn binnen hun buurt actief bij een buurthuis. Of zijn bezig met het opnieuw vormgeven van de openbare ruimte, zoals in het Hooiland in Lichtenvoorde. Daarnaast doen veel van onze inwoners vrijwilligerswerk. Of ze ondersteunen hun naaste als mantelzorger. Als u daarbij hulp nodig heeft, weet u dan waar u terecht kunt voor hulp?

Ongeveer 4.000 inwoners ontvangen een enquête over ‘meedoen’

Die 4.000 inwoners hebben we op een willekeurige manier getrokken uit alle inwoners van 18 jaar en ouder. Bestaat uw huishouden uit meer dan 1 persoon? Dan kan het zijn dat meerdere personen binnen uw huishouden de brief met de enquête ontvangen. In de enquête stellen wij allerlei vragen die te maken hebben met meedoen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Met de uitslag van het onderzoek kunnen we bekijken wat goed gaat en wat mogelijk beter kan.

In december verwachten wij de resultaten van deze enquête

De resultaten van de enquête maken we bekend via onze gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids. U kunt ze dan ook lezen op onze websites www.oostgelre.nl en www.sameninoostgelre.nl.

Wilt u meepraten over de uitslagen van het onderzoek?

Graag praten we met een aantal inwoners verder over de uitslagen van het onderzoek. Vindt u het leuk of interessant om ook mee te praten? Stuur dan een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar: c.devries@oostgelre.nl.

Heeft u een enquête ontvangen? Doe mee!

Dat kan tot 2 oktober 2017. Vindt u het moeilijk om de enquête in te vullen en wilt u daar hulp bij? Dan kan een vrijwillige ouderenadviseur u helpen. Neem daarvoor contact op met het Wmo-loket, telefoon: (0544) -39 36 16.