Glasvezel in de kleine kernen

Wethouder Marieke Frank: “Een verdienste van de kernen zelf!”

Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in alle kleine kernen van Oost Gelre. Na een succesvolle vraagbundeling in het buitengebied (Oost Gelre scoorde erg hoog met 73%) hebben ook de inwoners van de kleine kernen zelf overtuigend voor de glasvezel gekozen. Mariënvelde spande de kroon met 68%. Wethouder Frank geeft de complimenten daarvoor aan de kleine kernen: “Snel internet is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid in de kleine kernen.”

Volgens wethouder Frank hebben de kleine kernen het niet voor niets in hun Bovendorpse Leefbaarheidsvisie opgenomen. “Ze schrijven het niet alleen op, maar nemen ook verantwoordelijkheid voor het resultaat. Ze hebben hun best gedaan om de glasvezel naar de kleine kernen te halen en dat is hen gelukt. Het aantal aanmeldingen is ongekend hoog. De glasvezel is toekomstbestendig en levert een belangrijke aan de  leefbaarheid in de kleine kernen. Zeker nu we inzetten op wonen in de kleine kernen is het mooi dat ook de glasvezel onderdeel van het aanbod is.”

Volgens Glasvezel buitenaf starten de graafwerkzaamheden naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar.

Meer informatie over de glasvezel vindt u op www.glasvezelbuitenaf.nl.

Twee wethouders en Piet Grotenboer van CIF steken symbolisch de schop in de grond
Wethouder Marieke Frank zette in mei 2018 de schop in de grond voor glasvezel in het buitengebied. Nu zijn ook de kleine kernen aan de beurt.