Gemeente Oost Gelre gaat openbaar centraal stemmen tellen

Als de stemmen woensdag 20 maart zijn uitgebracht moet er geteld worden. In de regel gebeurt dat na 21.00 uur in de stembureaus zelf. Deze keer gaat het anders. Oost Gelre doet mee aan een landelijke pilot ‘centraal tellen’.

Dit heeft als voordeel dat het tellen gestructureerd en in een rustige sfeer plaatsvindt. De eerste ervaringen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn dat het ook efficiënter en betrouwbaarder is. Stembureauleden hoeven niet tot diep in de nacht door te tellen. Dit draagt bij aan een nauwkeurigere uitslag. Telfouten kunnen gecorrigeerd worden. Dat verkleint het risico op een hertelling.

Kabinetsvoorstel

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor waarmee centraal tellen in de Kieswet wordt opgenomen. Oost Gelre vindt het belangrijk om daarom ervaring op te doen met centraal tellen. Meedoen betekent wel dat de verkiezingsuitslag een dag later bekend zal zijn. Het centraal tellen in Oost Gelre gebeurt op donderdag 21 maart, vanaf 8.30 uur, in de voormalige Brede School aan de Varsseveldseweg, naast het gemeentehuis in Lichtenvoorde. De telling is openbaar, belangstellenden kunnen komen kijken.