Droge zomer fleurt openbaar groen op!

De droge zomer van 2018 veroorzaakte flink wat schade aan het openbaar groen in onze gemeente. Er ontstonden veel open plekken in de gazons van de parken en plantsoenen. Dit voorjaar gebeurde er wat bijzonders. De plekken groeiden spontaan weer dicht. Daarover publiceerde de website Nature Today onlangs een artikel. Omdat veel grassoorten zijn verdroogd, krijgen andere planten nu meer kans!

Vooral eenjarige soorten profiteren van de open plekken die ontstaan in grasvelden. Zo zien onderzoekers veel meer paarse dovenetel, vogelmuur, vroegeling, kleine veldkers en kleine leeuwenklauw. Maar ook bloeiende geraniumsoorten, zoals robertskruid, zachte ooievaarsbek en reigersbek. Voor insecten – zoals hommels en bijen – is de massale bloei van de eenjarige kruiden heel waardevol. De kruiden maken nectar en stuifmeel. Dat doen grassen niet. Ook vogels en andere dieren die de insecten eten profiteren hiervan. Ze kunnen makkelijker voedsel vinden.

Bijdrage aan de soortenrijkdom!

Ook in Oost Gelre zien we dat de soortenrijkdom door de droogte (tijdelijk) toeneemt. Verschillende soorten planten hebben het gras vervangen. We hebben besloten dat we het gras voorlopig niet gaan herstellen door extra graszaad te zaaien. Dat betekent dat het openbaar groen er de komende tijd iets anders uit kan zien. De nieuwe variatie geven we een kans: een spontane bijdrage in de biodiversiteit en heel erg welkom!

Zachte ooievaarsbek
Zachte ooievaarsbek ontkiemde dit voorjaar massaal op de vrijgekomen plekken in de berm (bron: Peter Meininger)