De berm weer zichtbaar: belangrijk voor verkeer, natuur én landschap!

Bermen zijn belangrijk. Niet alleen voor de veiligheid van weggebruikers, maar ook voor bijvoorbeeld de waterafvoer. Ook groeien er bijzondere soorten planten die op andere plekken geen kans krijgen. En natuurlijk voor de dieren en de biodiversiteit. Veel insecten, vlinders, vogels en klein wild zijn afhankelijk van deze smalle stroken langs wegen.

We richten daarom de bermen zo goed mogelijk in voor verkeer, natuur en landschap. We maken het landschap mooier door aan te planten. Op enkele plekken gaan we struiken planten. We verwachten dat het verkeer daardoor 'op een natuurlijke wijze' de snelheid aanpast. Om meer kruiden te krijgen in de berm hebben we een specifiek maaibeheer. We verzoeken inwoners om de bermen niet zelf te maaien.

Greppels langs de bermstrook

Waar de grens tussen de berm en een landbouwperceel niet duidelijk is, gaan we nieuwe greppels graven. Op die manier kan iedereen zien wat de functie is van de bermstrook.

Een nieuwe greppel naast een bermstrook
Foto: Een nieuwe greppel naast een bermstrook bij de Rouwhorsterdijk in het buitengebied van Zieuwent