College Oost Gelre zet in op ‘Zon op erf'

Wethouder Porskamp: “Een mooie kans voor stoppende agrariërs”

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Naast besparen van energie moet het duurzaam opwekken van hernieuwbare energie daar een  belangrijke bijdrage aan leveren. Eén van de mogelijkheden daarvoor is zon op erf. Wethouder Bart Porskamp hierover: “We mikken daarbij op stoppende agrariërs die het eigen erf voorzien van zonnepanelen met een maximale oppervlakte van 2 hectare. Om dit te stimuleren dragen we voor een deel bij in de kosten.”

Oost Gelre telt zo’n 300 agrarische bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat een aantal daarvan nadenkt over beëindiging van het bedrijf. Voor deze agrariërs biedt het project ‘Zon op erf’ wellicht kansen, meent wethouder Porskamp. “Wanneer een agrarisch bedrijf stopt blijft wellicht een groot gedeelte van het erf ongebruikt. Met Zon op erf kan dit ongebruikte gedeelte een nieuwe functie krijgen. Een functie als zon op erf. Het terrein wordt voorzien van zonnepanelen om energie op te wekken. Het levert geld op voor de agrariër én het draagt bij aan de ambitie van Oost Gelre: energieneutraal zijn in 2030.”

Landschappelijke inpassing

De agrariër is als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het project. Maar de gemeente wil de regeling wel graag stimuleren, bijvoorbeeld door financieel bij te dragen aan het plan, aldus de wethouder. “Landschappelijke inpassing is altijd onderdeel van de aanleg van zon op erf. De gemeente neemt de kosten van een landschapsarchitect voor haar rekening, evenals de kosten voor de aanpassing van het bestemmingsplan.”

Acht initiatiefnemers

Wethouder Porskamp hoopt in ieder geval op 8 deelnemers aan het project. “Het project Zon op erf is een waardevolle aanvulling op de duurzame opwekking van hernieuwbare energie, dus naast windenergie, zonneparken en installaties voor biomassa. Ik hoop dat een aantal stoppende agrariërs dit als een mooie kans zien om hun erf een nieuwe functie te geven. Ik zie het als een belangrijke bijdrage aan onze ambitie: energieneutraal zijn in 2030.”

Spelregels

Het college heeft spelregels opgesteld voor het project Zon op erf. Deze regels zijn te vinden op de pagina Energieneutraal Oost Gelre onder het tabblad Documenten. Vragen kunnen gesteld worden via een mail naar energieneutraal@oostgelre.nl of telefonisch naar de projectleider Marleen Brus (0544) 39 34 49.

Een voorbeeld van 'Zon op erf'