Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet op 13 juni

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum:    Donderdag 13 juni 2019
Tijd:        19.30 uur
Locatie:   Gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo

Agenda

 1. Opening
 2. Introductie nieuwe ambtelijk secretaris CR
 3. Nieuws uit de werkgroepen
 4. Beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen-vervolg(advies)
 5. Voortgangsrapportage commissie ‘Evaluatie Minimabeleid’
 6. Terugkoppeling klanttevredenheidsonderzoek (informatief)
 7. Voorbespreken bezoek DB lid op 10 september 2019
 8. Voortgang invulling vacatures
 9. Mededelingen
 10. Uitgaande en ingekomen post
 11. Vaststellen verslag 16 mei 2019
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 11 juni 2019 liggen geen stukken ter inzage.

Logo Regionale Cliëntenraad Participatiewet