Basisschoolleerlingen van start met klimaatlessen!

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente hebben de basisscholen in Oost Gelre een gratis klimaatlespakket aangeboden. Veel scholen reageerden hier positief op. Staring Educatie geeft de komende maanden in 42 groepen (zowel onder- als bovenbouw) deze ‘klimaatles’. De leerlingen krijgen informatie over de kringloop van het water, maar gaan er ook zelf mee aan de slag door het doen van proefjes.

Afgelopen maandag werden de eerste lessen gegeven bij basisschool De Watermolen in Groenlo. Heemraad Peter Schrijver en wethouder Bart Porskamp boden het pakket aan bij de school en de leerlingen. Daarna gingen een aantal tegels uit het schoolplein en werd er samen een moestuinbak in elkaar gezet en ingeplant. Zo kan het water in de bodem zakken, en het is ook nog eens goed voor alle insecten!

Kinderen doen een proef met water en kiezels