46 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Oost Gelre

20 september 2023
Nieuws

Vanaf begin oktober 2023 biedt de gemeente Oost Gelre samen met Marveld Recreatie in Groenlo, 46 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen aan. In eerste instantie is dit tot half december 2023.

Stroom vluchtelingen houdt aan

De vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne houdt nog steeds aan. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom alle gemeenten in Nederland opgeroepen om extra opvangplekken te realiseren. De gemeente Oost Gelre heeft contact gezocht met Marveld Recreatie. Zij hebben in ieder geval tot half december 46 plekken beschikbaar. In gebouw De Rank in Groenlo verblijven zo’n 80 Oekraïners.

De gemeente is voor de vluchtelingen uit Oekraïne niet alleen verantwoordelijk voor een dak boven het hoofd, maar ook bijvoorbeeld voor onderwijs en zorg. De gemeente legt nu hiervoor contact met  scholen en huisartsen, die nodig zijn om de opvang op een goede manier te organiseren.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “We vertrouwen erop dat deze gesprekken leiden tot dezelfde samenwerking, zoals we vorig jaar ook hebben gezien. Hierdoor kunnen we onderwijs voor de kinderen organiseren en kunnen mensen waar mogelijk ook aan het werk. Dat is belangrijk om hun leven weer op te kunnen pakken, zolang ze in Nederland verblijven.”

Onderzoek naar locaties voor vluchtelingen

De gemeente doet onderzoek naar locaties voor verschillende groepen vluchtelingen. “We willen als college onze verantwoordelijkheid nemen voor alle groepen die een veilig heenkomen zoeken. Dat zijn mensen die asiel aanvragen, mensen die al een status hebben (verblijfsvergunning voor tenminste 5 jaar), alleenstaande minderjarige vluchtelingen én vluchtelingen uit Oekraïne”, aldus wethouder Bart Porskamp.

Mochten in december de extra opvangplekken voor Oekraïners niet meer beschikbaar zijn, dan meldt de gemeente dat bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Zij hebben op dat moment dan de taak om voor deze mensen een nieuwe opvangplek te vinden ergens in Nederland.