30 km/uur op de erftoegangswegen, behoud woonerven

31 augustus 2022
Nieuws
Woonerf

Op 29 juni zijn 6 verkeersbesluiten genomen over 30 km/uur-maatregelen. Deze hebben betrekking op alle erftoegangswegen waar nu nog 50km/uur als maximum toegestane snelheid geldt. Erftoegangswegen zijn wegen in verblijfsgebieden, de woonstraten. De maximale snelheid op deze wegen brengen we terug naar 30 km/uur.

Geen bezwaren, wel vragen over 15 km/uur-woonerven

Op de verkeersbesluiten zijn geen bezwaren binnengekomen. Wel zijn er enkele vragen gesteld over de woonerven. Hiervoor geldt dat alle woonerven gewoon behouden blijven. De maximum snelheid van 15 km/uur blijft dus gelden. De verkeersbesluiten zijn nu definitief.

Zo snel mogelijk naar 30 km/uur

De betreffende wegen worden zo snel mogelijk voorzien van 30km/u (zone)borden. Op sommige wegen gaan we daarvoor eerst enkele aanpassingen doen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van drempels of versmallingen.

Volgende stap

De volgende stap heeft betrekking op de gebiedsontsluitingswegen waar de fietser op de rijbaan rijdt. Ook hier willen we de maximale snelheid terugbrengen naar 30km/uur. Gebiedsontsluitingswegen hebben een doorstroomfunctie, op de kruispunten kan verkeer uitwisselen. Maar voor deze stap zijn nieuwe landelijke richtlijnen nodig die nog op zich laten wachten. Zonder deze richtlijnen is niet duidelijk hoe de gebiedsontsluitingswegen veilig tot 30km/uur aangepast mogen worden en tegelijkertijd hun doorstroomfunctie kunnen behouden. Dit is bijvoorbeeld van belang voor hulpdiensten en het openbaar vervoer.