Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Gemeente Oost Gelre - Heronderzoek huishoudelijke hulp

  -

  Heronderzoek huishoudelijke hulp LeesVoor

  06-10-2010 |
  Heronderzoek één van de maatregelen om greep op Wmo-uitgaven te krijgen
  De gemeente Oost Gelre is bezig maatregelen uit te werken om het dreigende tekort op het Wmo-budget om te buigen. Eén van de acties is een heronderzoek naar hulp bij het huishouden voor cliënten die geen gebruik maken van het Persoonsgebonden budget. De cliënten die het betreft ontvangen daarover de komende maanden een brief.
  Grip op uitgaven
  Het College van B&W wil meer grip krijgen op de Wmo-uitgaven. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort dit jaar op tot zo’n € 750.000,-. In 2011 kan dat oplopen tot 1 miljoen euro.
  De maatregelen richten zich bijvoorbeeld op de hulp bij het huishouden en op het Persoonsgebonden budget. Maar ook de eigen bijdrage voor vervoers- en woonvoorzieningen, de leges voor de invalidenparkeerkaart en het gebruik van scootmobielen.
   
  Andere onderzoeken richten zich op de regionale aanbesteding van complexe woningaanpassingen en afspraken met woningcorporaties over het beschikbaar houden van aangepaste woningen. Over de maatregelen die de gemeente onderzoekt wordt ook steeds het advies van de Wmo-raad ingewonnen en waar nodig ook van bijvoorbeeld de ouderenadviseur of de gecontracteerde zorgaanbieders en de woningbouwcorporaties. Het uitgangspunt is en blijft dat mensen die echt hulp en ondersteuning nodig hebben die ook krijgen.
   
  Heronderzoek
  Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is aan ongeveer 900 cliënten een indicatie afgegeven voor hulp bij het huishouden. Dit zijn cliënten die geen gebruik maken van het Persoonsgebonden budget (Pgb). Vanaf deze week gaan de brieven naar de eerste cliënten de deur uit. Vanwege het grote aantal zal het heronderzoek enkele maanden duren. Het kan dus zijn dat u pas op een later moment deze brief ontvangt.
  Een consulente van het zorgloket neemt contact op met deze cliënten om te bespreken op welk niveau de hulp bij het huishouden moet worden voortgezet. Ook wordt dan besproken hoeveel minuten/uren er hulp bij het huishouden moet worden ingezet om te voorkomen dat er achterstand in het huishouden ontstaat.
   
  De groep van ongeveer 100 cliënten mét een Pgb heeft al een heronderzoek gehad.
   
  Vragen?
  Alle cliënten die het betreft ontvangen deze week een brief. Als er naar aanleiding van deze brief vragen zijn kunt u contact opnemen met de consulenten van het zorgloket. Let op, de openingstijden van het zorgloket zijn per 1 juli 2010 gewijzigd. De openingstijden staan op de gemeentepagina en op deze website. Via het digitaal loket is veel informatie te krijgen over de Wmo.
  image