Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Gemeente Oost Gelre - Eerste werkzaamheden plan De Gracht gestart

-

Eerste werkzaamheden plan De Gracht gestartLeesVoor

04-03-2013 |

Vandaag, maandag 4 maart starten de eerste werkzaamheden voor het plan De Gracht in Groenlo. Het zijn voorbereidende werkzaamheden, immers de raad moet in mei nog instemmen met het bestemmingsplan. Als eerste wordt een deel van het groen weggehaald om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Ook wordt het gebied ontdaan van rommel en vuilnis.

Architect Herman van der Heijden heeft in opdracht van CasaCura uit Enschede een eerste ontwerp voor de locatie gemaakt. Op de plek van de Lichtenvoordseweg 2 en 4 wordt een woonzorggebouw gerealiseerd. Om geen massaal gebouw te krijgen bestaat het uit twee delen. Eén deel richt zich op de Lichtenvoordse-weg en sluit qua bebouwingshoogte aan op de bestaande bebouwing.

 

Het andere deel richt zich wat meer op de hoek Lichtenvoordseweg / Lievelderstraat en heeft een wat statiger uitstraling. Op het terrein is voldoende ruimte voor parkeerplaatsen. De woning aan de Lievelderstraat 50 blijft gehandhaafd.

 

Groen

Er wordt een fors aantal bomen gekapt. Dat is noodzakelijk om de plannen uit te kunnen voeren. Hierover is met de Stichting Mooi Groenlo overleg gevoerd. Het kappen vindt nu plaats, voordat het broedseizoen voor vogels begint en voordat de bomen weer gaan uitlopen. De rij bomen langs de gracht blijft staan en wordt in het ontwerp van de buitenruimte opgenomen.

 

Sloop Lichtenvoordseweg 2

De sloop van het pand Lichtenvoordseweg 2 laat nog even op zich wachten. Dat heeft onder andere te maken met het moment waarop gronden worden overgedragen. Maar ook met het feit dat de sloopwerkzaamheden zeer zorgvuldig moeten gebeuren, aangezien het pand van LBA behouden blijft. Dit pand wordt in de nieuwe plannen opnieuw gebruikt en krijgt een nieuw jasje.

 

Hoe gaat het verder?

Eind mei neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan. Daarna ligt het plan nog 6 weken ter inzage. Vervolgens worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd en kan de bouw starten.

 

Meer informatie

Wat betreft de uitvoering van het plan kunnen mensen met vragen contact opnemen met John Berentsen van de gemeente Oost Gelre, via de mail naar j.berentsen@oostgelre.nl of via het algemene telefoonnummer (0544) 39 35 35.